Tips tijdens een kerkdienst

Elke week zijn er kerkdiensten. Diensten waarin ook mensen met een verstandelijke beperking aanwezig zijn. Door middel van kleine en eenvoudige aanpassingen kan een kerkdienst hen meer aanspreken.

 

Een bont gezelschap

Een gemeente bestaat uit een groep mensen met sterk uiteenlopende karakters, van jong tot oud. Er zijn muzikale mensen, ambtenaren en tecnnici; denkers en doeners. Er zijn intelligente mensen en mensen die een verstandelijke beperking hebben. En iedereen komt naar de kerk om God te danken en te eren.

 

Mensen met een verstandelijke beperking vinden het over het algemeen fijn om naar de kerk te gaan. Ze weten wat ze kunnen verwachten en ze ontmoeten mensen. Ze zullen niet alles begrijpen en dat hoeft ook niet altijd. Toch zijn er een aantal eenvoudige manieren om tijdens een kerkdienst beter bij hen aan te sluiten. Predikanten, kosters en mensen uit het beamteam kunnen een belangrijke rol spelen.

 

Tips voor predikanten

  • Zorg voor praktische voorbeelden in de preek. Benoem dagelijkse situaties die herkenbaar zijn voor mensen met een beperking. Maak daar ook een toepassing bij. Deze onderdelen in de preek zal een groot gedeelte van de gemeente aanspreken, van ieder intelligentieniveau. Bijvoorbeeld: het thema van de preek is respect. Benoem een situatie die zich in een busje van woonvorm naar werkplaats kan voor doen. Of het thema van de preek is vergeving. Benoem een voorbeeld uit het leven in een groep waarin je je altijd irriteert aan de geluiden die iemand tijdens het eten maakt.
  • Noem namen van personen waar zorgen over zijn, wees concreet in het gebed.
  • Reageer kort op spontane uitingen van mensen met een beperking. Geef aandacht, maar ga daarna ook weer verder met de liturgie.

Tips voor kosters, diakenen en welkomheters

Betrek mensen met een verstandelijke beperking bij activiteiten tijdens een kerkdienst. Bijvoorbeeld: collecteren, koffie schenken, afwassen, uitdelen van presentjes bij bijzondere diensten, welkom heten.

 

 

Tips voor beamteams

  • Gebruik de beamer om een duidelijke structuur aan te geven. Dit geeft rust en overzicht. Maak ook duidelijk wanneer een lied staand of zittend wordt gezongen.
  • Plaats bij elk onderdeel van de liturgie een pictogram: Zegen – Zingen – Bijbellezen – Bidden – Preek – Collecte. Je kunt dit downloaden op de site van Dit Koningskind.