Meer artikelen

Veel ouderen staan midden in de maatschappij. Zij doen vrijwilligerswerk, bezoeken familie, doen aan mantelzorg of zijn actief in verenigingen. Omdat het aantal vitale ouderen toeneemt kunnen zij de spil van de samenleving vormen… als de samenleving hen die belangrijke positie gunt. Want ouderen zijn een verbindende schakel tussen de generatie boven en onder hen waarbij zij hun vaardigheden en levenservaring delen. Dat geldt voor de genietende oudere, de verzorgende oudere, de werkende oudere maar ook voor de oudere die hulp nodig heeft! Ook als mogelijkheden afnemen, blijft het leven van waarde want de diepste zin van ons bestaan ligt in de betekenis die de Schepper aan het leven geeft.

De achtergrondartikelen op deze pagina helpen mee in beeldvorming want deze manier van kijken naar ouderen en het leven is in de samenleving niet vanzelfsprekend.

 


 

 

Kerk en ouderen

door Jan Knepper (bron: WegWijs jaargang 65, nr. 2)

 

In het artikel ‘Ouder worden naar Gods beeld’ is vanuit bijbelse uitgangspunten een beschouwing gegeven over verschillende aspecten van het ouder worden. In dit artikel geven we een verdere praktische uitwerking. Wat betekent ouder worden voor de kerk in een veranderende samenleving? De vergrijzing gaat ook aan de kerk niet voorbij.

 

Download hier het volledige artikel: Kerk en ouderen.

 


 

Oud en jong tezamen – de kerk van alle (leef)tijden

door Peter Sinia (bron: Dienst nr. 2 2019, www.blad-dienst.nl)

 

De kerkdienst op zondagochtend is voor velen het enige moment in de week dat alle generaties in de gemeente elkaar ontmoeten. Dat is een kans en een uitdaging. Want hoe ziet een kerkdienst eruit waarin al die generaties ook echt een plek hebben? En hoe ben je ook buiten de kerkdienst om een kerkgemeenschap waarin de verschillende generaties samen optrekken?

 

Download hier het volledige artikel: Oud en jong tezamen.

 


 

“Ouderen zijn soms net jongeren”

door Johan Schutten (bron: WegWijs jaargang 65, nr. 2)

 

“Ik wist niet dat je boven je tachtigste nog verliefd kon worden, maar dat kan dus wel!” Ds. Joh. de Wolf, pastoraal werker bij verzorgings- en verpleeghuis d’Amandelboom, citeert een oude vrouw die op hoge leeftijd toch weer in het huwelijksbootje stapte. “Dat vond ik erg bijzonder,” aldus de predikant.

 

Download hier het volledige interview: Ouderen zijn soms net jongeren.

 


 

De gaven van ouderen

(bron: WegWijs jaargang 65, nr. 2)

 

We stelden de vraag: hoe worden de gaven van ouderen gebruikt in uw gemeente?

Download hier de reacties: De gaven van ouderen.