Bijbeluitleg

Veel begrippen uit de Bijbel zijn abstract en moeilijk te begrijpen, zeker voor mensen met een verstandelijke beperking. Gerechtigheid, genade of het Koninkrijk van God zijn bekende woorden waarvan de betekenis soms moeilijk te begrijpen is.

 

Het woord ‘deur’ kan al voor verwarring zorgen… Hoe leg je dit uit?!

‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen’ (Lukas 13:24).

Maar er zitten een paar stevige dames  en heren in de kerk….

 

Of:’ Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden’ (Johannes 10:9).

Is Jezus een deur? Maar welke deur dan?

 

Tips

Om de Bijbel voor mensen met een beperking begrijpelijk(er) te maken de volgende tips:

  • Gebruik eenvoudige taal. Eenvoudige taal is wat anders dan kinderachtige taal. Sluit aan op het niveau en neem ze serieus.
  • Lees uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT). In deze vertaling zijn abstracte begrippen vermeden, de taal is helder en concreet.
  • Gebruik voorbeelden uit het dagelijkse leven. Benoem in een preek of tijdens de Bijbelstudie voorbeelden uit het dagelijks leven. Bijvoorbeeld: het vervoer in busjes naar werk of school, het eten in een groep, specifieke hobby’s, ziekte en verdriet.
  • Visualiseer het thema. Veel mensen met een beperking leren en ontdekken door te zien en te ervaren. Maak het onderwerp zichtbaar door middel van illustraties of voorwerpen. Bijvoorbeeld: Gaat het thema over de wonderbare visvangst, hang dan een visnet op in de kerk. Of neem écht 5 broden en 2 vissen mee naar de bijbelgroep.
  • Sfeer en ervaring. Bijbeluitleg en kennis over God is niet het belangrijkste doel. Het gaat erom dat de doelgroep een goede tijd met God en anderen heeft in de kerk of tijdens de Bijbelgroep. Sfeer en ervaring zijn een voorwaarde, zo leren mensen met een beperking wie God is.