Dit Koningskind

Dit Koningskind ondersteunt christenen met een beperking en allen die bij hen betrokken zijn. Hun gezinsleden maar ook ambtsdragers, jeugdleiders en gemeenteleden.

Deze ondersteuning heeft verschillende vormen. Allereerst organiseert dit Koningskind lotgenotencontact in de vorm van ontmoetingsdagen en gespreksgroepen. Daarnaast kan de kennis en expertise van dit Koningskind ingezet worden om bijvoorbeeld mee te denken met catecheten en verenigingsleiders bij hun werk met mensen met een beperking. Ondersteuning middels kennisoverdracht of het leiden van een (interactieve) informatieavond behoort ook tot de mogelijkheden. Uiteraard kunnen mensen ook terecht bij dit Koningskind met een individuele hulpvraag. De Stichting Vakanties dit Koningskind verzorgt aangepaste groepsvakanties.

Kortom: u kunt bij hen terecht met al uw (ondersteunings)vragen op het gebied van sociale, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen. Zij helpen u graag verder!


Dit Koningskind is te bereiken via:
Telefoon: 030-2363788
Email: info@ditkoningskind.nl
www.ditkoningskind.nl
Facebook

Dit Koningskind,

Joseph Haydnlaan 2A

3533 AE  Utrecht