Wie zijn wij

Opkijken.nl is een product van LPB media. Met deze site wil LPB media werkers in de kerk ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal. De mensen die aan deze site werken komen uit de volle breedte van de gereformeerde kerken.

We geloven van harte in God, Jezus en de heilige Geest. We geloven dat de kerk de plek is waar God ons wil ontmoeten en vormen. Het werk dat door mensen op die plek gedaan wordt, wil Opkijken ondersteunen. We hopen dat door deze site het gebruik van multimedia in de kerk verder zal verbeteren, maar het is vooral onze hoop en ons gebed dat Opkijken bijdraagt aan de opbouw van het koninkrijk van God.

De redactie van Opkijken bestaat o.a. uit:

 

Opkijken Nanda

Nanda Langkamp (redacteur) LinkedIN

Woonachtig in Zwolle en gezegend met man en twee kinderen. Studeerde Godsdienst Pastoraal Werk aan de Hogeschool Ede. Was werkzaam als kerkelijk missionair werker bij een poiniersplek en als adviseur evangelisatie bij Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken. Regelmatig druk in de keuken met het bakken van een taart.

 

 

 

Opkijken Andre de Kievit

André de Kievit (bijbelstudieportal)

Geboren in Rotterdam en getrouwd met Elizabeth. Samen hebben we acht kinderen gekregen en een aantal kleinkinderen. We wonen met z’n tweetjes in Zwolle. Ik ben voor één dag in de week vrijwilliger bij de Luisterpost en werk dan aan de bijbelstudieportal van Opkijken. Verder ben ik veel buiten te vinden. Dagelijks loop ik 7 – 10 kilometer. Sinds mijn pensioen ben ik me gaan toeleggen op schilderen, waar ik enorm veel van leer!

 

 

 

Opkijken Christaan Heidema

Christiaan Heidema (portal voor beamteams) LinkedIN

Studeerde Informatica aan de Rijkshogeschool Groningen en woont in Glimmen. Getrouwd met Ria en gezegend met vier kinderen. Werkzaam als Software Architect en heeft een grote belangstelling voor alles wat met automatisering te maken heeft. Naast het realiseren van websites en hulpmiddelen voor ons multimedia team heeft hij veel passie voor (beach)volleybal.