Wie zijn wij

Opkijken.nl is een product van LPB media. Met deze site wil LPB media werkers in de kerk ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal. De mensen die aan deze site werken komen uit de volle breedte van de gereformeerde kerken.

We geloven van harte in God, Jezus en de heilige Geest. We geloven dat de kerk de plek is waar God ons wil ontmoeten en vormen. Het werk dat door mensen op die plek gedaan wordt, wil Opkijken ondersteunen. We hopen dat door deze site het gebruik van multimedia in de kerk verder zal verbeteren, maar het is vooral onze hoop en ons gebed dat Opkijken bijdraagt aan de opbouw van het koninkrijk van God.

 

Het bestuur van LPB media zet zich enthousiast in voor werkers in de kerk, en ook voor het ontwikkelen van materialen voor persoonlijke geloofsontwikkeling. (foto bestuursvergadering oktober 2022)