Geloofsbeleving

Hoe iemand met een verstandelijke beperking zijn geloof beleeft, daarover is geen algemene uitspraak te doen. Geloofsbeleving is iets persoonlijks en verschilt van persoon tot persoon.

 

Sfeer

Een goede sfeer tijdens een kerkdienst is een voorwaarde om tot groei in de geloofsbeleving te komen.

Het geloof wordt beleeft in muziek, tijdens het gebed en de preek. De woorden die gesproken worden, zijn minder van belang. Het gaat om de ervaring, de toon en de herkenbaarheid. Want daarmee associëren mensen met een beperking hun geloof in God.

Ook het samen-zijn met de gemeenteleden geeft hen de ervaring van verbinding.

 

Eenvoudig en vol vertrouwen

Jezus is uitgelaten over het werk wat de Geest in ‘gewone mensen’ laat zien:

Op dat moment liet de Heilige Geest Jezus juichen van vreugde. Jezus riep: ‘Vader, Heer van de hemel en de aarde, ik dank U! Want U hebt al die dingen bekend gemaakt aan heel gewone mensen. Maar voor wijze en verstandige mensen hebt U die dingen verborgen. Ja Vader, zo wilde U het. Lucas 10:21

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op een heel mooie en eenvoudige manier iets van Gods liefde en vaste vertrouwen op Hem laten zien.

‘God is er altijd.‘

‘God houdt van mij.’

‘God luistert naar mij als ik verdrietig ben.’

‘Jezus vergeeft mijn zonden.’
‘Later mag ik naar de hemel.’
‘Ik word blij als ik naar de kerk ga!’

 

Rechtvaardigheidsgevoel

Mensen met een verstandelijk beperking hebben over het algemeen een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Wat goed en wat fout is, of als er ruzie of een gespannen sfeer is, kunnen ze in veel gevallen feilloos benoemen of uiten. Deze gevoelens van rechtvaardigheid zijn daarmee een uiting van hun geloofsbeleving.

 

Beperkt schaamtegevoel

Mensen met een gemiddelde tot ernstige verstandelijke beperking kunnen minder schaamtegevoelens hebben. Zij uiten zich tijdens een kerkdienst vaker spontaan.

Deze eigenschap kan een prachtig voorbeeld zijn voor de kerkelijke gemeente. De onbevangenheid, en het uiten van gevoelens en vragen kan de gemeente helpen om zelf meer open te zijn.

 Voor het gebed werden gebedspunten gevraagd. Hermien, een jonge vrouw van 25 jaar, riep door de kerkzaal dat zij voor haar hond wilde bidden. ‘Hij is dood’, was haar commentaar. Toen de dominee voor Hermien bad, begon ze hard te huilen.

 

‘In onze gemeente is een paar jaar geleden een woonvoorziening gekomen. De dominee gaf voorheen wel eens het signaal dat hij de gemeente zo weinig vond reageren, als hij een vraag stelde. Onze nieuwe gemeenteleden reageren juist wel als hij nu vragen stelt. En tegenwoordig komt er vanuit alle hoeken in de gemeente een reactie. Wat een ontwikkeling, dankzij onze broers en zussen met een beperking!’

Aandacht

Het is voor mensen met een verstandelijke beperking  belangrijk dat ze aandacht krijgen tijdens en na een dienst op zondag. Ook door de week willen ze graag ervaren dat ze deel uitmaken van een kerkelijke gemeente.

Dit kan op verschillende manieren. Denk aan bijbelstudiegroepen, wandelen of mee-eten bij een gezin.

 

 

 

Maatjesproject

Een aantal gemeenten hebben een ‘maatjesproject’ opgericht. Hier worden gemeenteleden gekoppeld aan gemeenteleden met een beperking. Op deze manier is er altijd iemand betrokken bij het persoonlijke leven van deze broers en zussen.

 

Als je meer informatie wil over het opzetten van een maatjesproject in jullie gemeente kun je contact opnemen met José Korsaan.