Het opzetten van een bijbelgroep voor mensen met een verstandelijke beperking

Om een bijbelgroep te starten is het goed om te kijken naar de mogelijkheden van de deelnemers.

Denk daarbij aan de volgende onderdelen:

 

Locatie en tijd bepalen

 

 

 

 • Wat is een geschikte locatie om bij elkaar te komen? Kan het bij een van de deelnemers op de kamer? Zijn er voldoende stoelen? Kan hij/zij zelfstandig voor koffie/thee zorgen? Maak hier afspraken over met de deelnemer zelf en met zijn/haar persoonlijk begeleider.
 • Wie regelt het vervoer van de deelnemers? Als er iemand in een rolstoel komt, hou dan rekening met de toegankelijkheid van de kamer/zaal.
 • Zijn er mogelijkheden om internet te gebruiken?
 • Welke dag van de week en welk tijdstip is het meest geschikt? Overleg dit met de deelnemers en maak een duidelijke afspraak. Tip: plan 2 blokken van 8 weken in een seizoen: één blok van 8 aaneensluitende weken tussen september en november (december is een drukke maand, sla deze maand over). Blok 2 van 8 aaneensluitende weken tussen half januari en maart. Wekelijkse bijeenkomsten geven duidelijkheid.
 • Houd de bijeenkomst kort. Drie kwartier tot een uur is voldoende.
 • Communiceer de locatie en tijd met de deelnemers en hun begeleiders door middel van een rooster incl. pictogrammen.

 

Mogelijkheden deelnemers

 

 • Kijk goed naar de samenstelling van de groep. Passen de verschillende niveaus bij elkaar? Het kan in sommige gevallen beter zijn om 2 groepjes van 2 personen te maken, dan 1 groep van 4 personen. Wees open en creatief in de samenstelling van de groep en het zoeken van geschikte begeleiders.
 • Kunnen deelnemers lezen? Afhankelijk hiervan zal je moeten aansluiten bij het lezen of luisteren naar eenvoudig vertaalde bijbelgedeelten.
 • Zijn deelnemers gehecht aan een bepaalde structuur, vanwege een vorm van autisme? Houd hier dan rekening mee door de structuur en vorm van een avond overzichtelijk te houden. Maak gebruik van pictogrammen. Zie voor tips over omgaan met autisme hier. Klik hier voor een opzet van een programma.
 • Sluit aan bij de praktische vaardigheden en belangstelling van de deelnemers. Sommige mensen hebben een grove motoriek waardoor een (creatieve) verwerking niet mogelijk is. Anderen houden sowieso niet van een creatieve verwerking. Bedenk dan vormen waarin ervaring centraal staat zoals wandelen, spel, luisteren, kijken, voelen, proeven of ruiken.

 

Inhoud van de bijbelstudie

 

 

 • Een bijbelstudie met mensen met een beperking moet concreet en praktisch zijn.
 • Zoek een bijbel die past bij het niveau van de deelnemers. Over het algemeen kan de tekst van bijbel in gewone taal goed gebruikt worden. Zoek daarbij geschikte illustraties die het verhaal uit de bijbel duidelijk maken.
 • Let in de keus voor de bijbel erop dat de illustraties niet te kinderachtig zijn. Wordt er eenvoudige taal gebruikt en zijn de zinnen kort? Om te beoordelen of de bijbel van jouw keuze bijbelgetrouw is, let je vooral op de verhalen rond de schepping en het lijden, sterven en de opstanding van Jezus.
 • De sfeer, de veiligheid en ‘het samenzijn’ is over het algemeen het belangrijkste ingrediënt van een bijbelgroep. Door het samenzijn is er verbondenheid van de kerk. Dit is heel belangrijk!
 • Sluit aan bij de belevingswereld van de deelnemers in de bespreking en toepassing. Denk aan hun woonsituatie, het werk wat ze doen en de persoonlijke omstandigheden van de deelnemers.

 

Structuur

 

 

 • Maak een programmaopzet. Hieronder zie je een voorbeeld. Print je programma uit op dik papier of plastificeer het. Geef door middel van een knijper aan bij welk onderdeel van het programma je bent. Zet er bewust geen tijden bij. Dit kan voor mensen met ASS voor onrust zorgen.

.

Picto_MMP_Praten Praten
Picto_MMP_Drinken Drinken
Picto_MMP_Bidden_danken Bidden
Picto_MMP_Zingen Zingen
Picto_MMP_Bijbellezen Bijbellezen
Picto_MMP_Praten Praten
Picto_MMP_Aandeslag Aan de slag
Picto_MMP_Zingen Zingen
Picto_MMP_Afspraak volgende keer Afspraak volgende keer
Picto_MMP_Opruimen Opruimen