Ik geloof = Wij belijden

Ik geloof = Wij belijden
In plaats van een nieuwe geloofsbelijdenis te maken voor onze kerken kan de tijd anders besteed worden. Want de kerken gaan er samen niet uitkomen. De meningen over recente vraagstukken staan tegenover elkaar. Is er nog de vraag om een eenduidig antwoord, een verlangen naar een gezamenlijke tekst? De lokale gemeente is het dna van ons kerkverband. Dat is de oefenplek om verschillende perspectieven te onderzoeken. In gesprek kom je er achter waar de actuele spanning voor het christelijk geloof in Nederland ligt. Onze tijd kunnen we goed besteden aan vormende geloofsgesprekken.

We hopen dat de opnames van de lezingen van de Ontmoetingsdag, de nieuwe WegWijs en al het andere in dit dossier, genoeg stof geven om dat gesprek aan te gaan!