Aangepaste kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking

Net als jij en ik hebben mensen met een beperking het nodig om in de kerk opgebouwd te worden in geloof. Zij horen helemaal bij de gemeente en moeten op hun eigen niveau aangesproken en gevoed worden. Zij mogen hun eigen geloofsreis maken en onderweg samen met jou ontdekken wie God is. Grote kans dat wij veel kunnen leren van onze broer of zus met een beperking!

 

In veel kerken worden voor mensen met een beperking speciale kerkdiensten georganiseerd. Dit zijn diensten die aansluiten bij het niveau en de beleving van de doelgroep. Andere kerken kiezen ervoor om in elke dienst een onderdeel toe te voegen dat is afgestemd op mensen met een beperking. Bijvoorbeeld wanneer er een relatief grote groep leden is voor wie dit wenselijk is.

In dit onderdeel kun je tips vinden hoe een kerkdienst voor mensen met een beperking toegankelijk(er) kan zijn.