In de kerk – uit de kerk

De lege plekken in kerken doen pijn. De plekken waar ooit jongeren zaten. Maar niet alleen jongeren verlaten de kerk, steeds meer christenen, uit alle generaties, worstelen ermee. Ze voelen zich niet thuis, niet gehoord of gezien en zijn het oneens met de opvattingen van een kerkenraad of dominee. En het doet pijn om te ervaren dat de kerk, ondanks alle goede dingen, niet in staat blijkt om hen vast te houden. De kerk moet toch een plek van verbinding worden waar we bij elkaar horen, als broers en zussen?! Laten we een voorbeeld nemen aan de eerste kerk waar christenen samen het lichaam van Christus vormden. Door Hem zijn wij familie!

 

In dit dossier vind je allerlei materialen die te maken hebben met dit onderwerp.

Dossier in de kerk uit de kerk