Oorzaken verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking kan al bekend zijn voor of tijdens de geboorte door een hersenbeschadiging of chromosoomafwijking. Ouders weten dan al vroegtijdig dat hun kind zich anders zal ontwikkelen. Maar ook op latere leeftijd kan het zichtbaar worden dat een kind een verstandelijke beperking heeft. Daarnaast kunnen ook niet – aangeboren verstandelijke beperkingen ontstaan door bijvoorbeeld een ongeluk of ziekte.

Hersenbeschadiging voor of tijdens de geboorte

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak voor of tijdens de geboorte een hersenafwijking opgelopen. Dit kan zijn door een infectie of vergiftiging van de moeder tijdens de zwangerschap, door zuurstoftekort of door erfelijke factoren. Het kan ook komen door een genetische- of chromosoom afwijking.

oorzaken-verstandelijke-beperking

De oorzaak van een verstandelijke beperking is soms bekend voor of vlak na de geboorte. Ouders zijn zich er vanaf die tijd al van bewust dat de ontwikkeling van hun kind anders zal verlopen.

Maar in veel gevallen komen ouders er in de loop van de tijd achter dat hun kind een ontwikkelingsachterstand heeft. Zij kunnen dit merken aan een trage spraakontwikkeling of de verstoorde motorische ontwikkeling van hun kind. Ook kunnen de specifieke of beperkte interesses die een kind heeft, aanwijzingen zijn voor een verstandelijke beperking.

 

 

Niet-aangeboren hersenbeschadiging

Na de geboorte kan iemand verstandelijke beperkt raken door hersenvliesontsteking, ziektes of ernstige ongelukken. Dan spreek je van een niet-aangeboren verstandelijke beperking.

In sommige gevallen blijft de oorzaak van de verstandelijke beperking onbekend.