Ieder hart een woonplaats van Christus

Over de methode
Belangrijk uitgangspunt in de opbouw van deze methode is dat catechisatie en vereniging zijn samengevoegd in 1 wekelijkse jeugdavond. De avonden worden gegeven door een catecheet (eerst verantwoordelijke voor de lesinhoud) en een mentor (eerst verantwoordelijke voor het contact met de jongere).

De lesstof is verdeeld in 6 blokken:

  • Blok A Wie is God voor jou? (Apostolicum)
  • Blok B In gesprek met God (Gebed, Onze Vader)
  • Blok C Samen leven voor God (Gemeenschap der heiligen, kerk)
  • Blok D Leven met God (1) (10 geboden)
  • Blok E Leven met God (2) (10 geboden)
  • Blok F Luisteren naar God (De bijbel)

Deze blokken van elk 8 lessen zijn voor 3 leeftijdscategorieën geschreven: 12-14/14-16/16-18 jarigen. Per les is er een handleiding geschreven voor de catecheet/mentor en een werkblad voor de jongeren. Aan elk blok wordt 8 a 9 weken gewerkt. Daarbij werkt de groep gedurende die tijd ook steeds aan een prestatie, die aan het eind in breder verband (ouders/gemeente) gepresenteerd wordt, zoals het organiseren van een kerkdienst of het maken van een videopresentatie.

Ieder jaar behandelen we in elke groep 3 blokken; alle groepen zijn tegelijk met hetzelfde blok bezig maar op een ander niveau. Elke 2 jaar wordt de stof dus herhaald, maar tegelijk uitgebreid en verdiept.

Het lesmateriaal vind je hieronder: