Bevrijding

 

 

Het thema van deze maand is: Bevrijding. Steunpunt Bijbelstudie en LPB media stemmen samen op dit onderwerp af door het aanbieden van materialen voor het bestuderen van de Bijbel. Steunpunt Bijbelstudie doet dit al 75 jaar door het uitgeven van artikelen in Wegwijs, schetsen en boekjes. En LPB media brengt ruim 60 jaar door eigentijdse media het geloof en kerk dichtbij mensen.

Door deze samenwerking hopen we jong en oud dichter bij God te brengen!

 

“Het woord bevrijding geeft meestal aan dat iemand of iets bevrijd is van een bezetting, een probleem of een last. Bevrijding heeft ook de betekenis van verlossing. Verlossing van de vijand, van het kwaad dat in je zit, verlossing van het virus dat al bijna een jaar de wereld terroriseert, verlossing van de zonde door Zijn Zoon Jezus Christus. Daarom vraagt God van ons dat wij Hem steeds beter leren kennen. Dat kan door het bestuderen van de Bijbel, Zijn woord. God wil dat wij op Hem vertrouwen en Hem liefhebben, ons hele leven lang!” Trudy van der Boom-Los, één van de twee voorzitters van de Bijbelstudiebond.