Job

 

 

 

Waarom moet mij dit overkomen? Waarom…?
De waarom-vraag kan snel de kop opsteken als je door tegenslag, verdriet of ziekte getroffen wordt. En voor gelovige mensen spelen nog meer vragen mee: Waar is God in dit lijden? Waarom laat Hij dit toe?

Deze vragen zijn van alle tijden. Ook in Jobs bestaan brak het lijden binnen en zijn leven werd een chaos. Hij stelde waarom-vragen en kreeg verschillende antwoorden. Tot Hij, de machtige God, van Zich laat horen…
In dit dossier geven het Steunpunt Bijbelstudie, Beleefmee.nl en Opkijken.nl de ruimte aan de waarom-vragen door allerlei materialen die over lijden gaan. Daarnaast tref je in de nieuwe aflevering van het bijbelstudiemagazine WegWijs een aantal artikelen over Job. En wij bieden je in dit mini-dossier de mogelijkheid om dit magazine gratis aan te vragen!
Door ruimte te geven aan deze vragen hopen wij jou te bemoedigen. Maar alleen God weet hoe moeilijk het kan zijn en wat jij nodig hebt in jouw specifieke situatie. We willen je aanmoedigen om over jouw vragen in gesprek te gaan met wijze gelovigen in jouw omgeving. Maar vooral: zoek Gods aanwezigheid! We bidden dat je antwoorden zult vinden in het contact met Hem.

 

 

 

Job