Catechese

Bekijk de volgende methodes:


In dit portal vind je aanvullend materiaal bij verschillende catechesemethodes. Je kunt zoeken per methode of door te bladeren in de zondagen van de Heidelbergse Catechismus. Klik hierboven op de methode waarmee je werkt, of klik op ‘Heidelbergse Catechismus’.

 

 

 

 

NB. Materiaal bij de methodes Ieder hart een woonplaats voor Christus, Zeg nu Zelf en Geloof.nu zal in de loop van de komende tijd toegevoegd worden.