Boekje 3

Les 1, Zondag 8: Hoogstpersoonlijk Godzeg nu zelf 3

Les 2, Zondag 9: Mijn Vader is Schepper

Les 3, Zondag 10: Je leven in Gods hand

Les 4, Zondag 11: Niemand anders

Les 5, Zondag 12a: Christus

Les 6, Zondag 12b: Christen

Les 7, Zondag 13a: Onze Vader in de hemel

Les 8, Zondag 13b: Heer van mijn leven

Les 9, Zondag 14: Ontvangen van de Geest, geboren uit een maagd

Les 10, Zondag 15: Onschuldig geleden

Les 11, Zondag 16: Gestorven, begraven – ‘neergedaald in de hel’

Les 12, Zondag 17: Opgestaan uit de dood

Les 13, Zondag 18: Opgenomen in de hemel

Les 14, Zondag 19: Wederkomst en oordeel

Les 15, Zondag 20: De Heilige Geest

Les 16, Zondag 21a: De Christelijke kerk

Les 17, Zondag 21b: Vergeving van de zonden

Les 18, Zondag 22: Lang leve in de gloria

Les 19, Zondag 23: Het nut van het geloof

Les 20, Zondag 24: Geloven en werken