De kerk als contrastgemeenschap

 

“In Nederland legt de overheid de kerken geen strobreed in de weg. Het is de vraag of dat altijd wel zo goed voor ons christenen werkt. Zijn we wel kritisch genoeg? Laten we als christelijke gemeenschap echt zien dat het er toe doet als je Christus hebt leren kennen?”, vraagt Dieneke van de Kamp in het blad WegWijs (juni/aug.). “Ben ik een meeloper, een ja-knikker als een gesprek lastig wordt?”

In de samenwerking met Steunpunt Bijbelstudie is deze maand de programmering van Beleefmee.nl afgestemd op dit thema. Opkijken biedt ter verdieping dit themadossier.

 

 

Dossier Contrastgemeenschap