De meeste mensen deugen


We zijn niet van nature slecht, stelt Rutger Bregman in zijn boek De meeste mensen deugen uit 2019. We denken alleen dat we dat zijn, en daarom gedragen we ons zo. En we denken dat, omdat we veel historie èn onderzoeken verkeerd interpreteren. We kunnen de wereld dus verbeteren door uit te gaan van het goede.
Is dat zo?
Of slaat Bregman de plank mis met dit positieve mensbeeld?
Want als dat zo is… hebben we onze Redder Jezus Christus dan nog wel nodig?

 

Dit themadossier geeft een weergave van de vragen die dit boek oproept.
Hopelijk geeft het ook antwoorden. Zoals ook Maaike Broeksema, diaconaal pastor in de Penitentiaire Inrichting Zwolle laat weten: “Iedereen heeft God nodig!”

 

Bekijk dit programma ‘Denk eens mee… deugen de meeste mensen’ en verdiep je in alle andere materialen die in dit dossier worden aangeboden.