Geloofsonderwijs

De plek van mensen met een beperking in de kerk

‘Je hoort er helemaal bij… is dat echt zo?!’

‘Mensen met een verstandelijke beperking horen er helemaal bij.’ Dat wordt door elke kerk onderschreven. Toch is dit misschien sneller gezegd dan ook écht gedaan.

 

Want… wat merk jij tijdens een doorsnee kerkdienst van aandacht voor deze doelgroep? En hoe betrek je hen bij gemeentevergaderingen, verkiezingen voor de kerkenraad, kringen of andere gemeente activiteiten?

Op welke manier krijgen mensen met een verstandelijke beperking bezoek van kerkenraadsleden?

Je ziet al snel een stuk verlegenheid. En dat is niet vreemd!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Samen beperkt geeft zoveel meer

God heeft ieder mens zorgvuldig gemaakt. Maar door de zonde is er ziekte en ellende gekomen. Er is afstand tussen God en mensen, en mensen onderling. Daar ontkomt niemand aan. Iedereen heeft te maken met gebreken en beperkingen in zijn of haar leven.

En toch verlangt God ernaar om contact te hebben met ons, als gebroken mensen. Hij schiep ons met verschillende eigenschappen en gaven, zodat we samen een mooier geheel kunnen vormen. Dat staat in 1 Kor 12: 11,12: Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

 

Maar hoe?

God heeft daar een aantal richtlijnen voor gegeven in de Bijbel.

 

Zoek passende vormen

  • Mensen met eeafbeelding1n verstandelijke beperking horen er helemaal bij. Inclusief hun gaven, mogelijkheden en beperkingen. Daarom zul je in de omgang en communicatie met hen op zoek moeten gaan naar passende vormen. ‘Steun de zwakken, en heb geduld met iedereen’. (1 Tess.5:14) Dit is soms moeilijk omdat mensen slecht of niet kunnen praten. Een gesprek voeren kan onmogelijk zijn. Dit vraagt geduld en aanpassing.

Leer van mensen met een beperking

  • Maar als je door je eigen weerstand of ongeduld heen kunt kijken, zul je ontdekken hoe leerzaam en gaaf het is om je medemens met een verstandelijke beperking te leren kennen. We hopen dat je zult ervaren dat juist zij een diep vertrouwen en groot geloof hebben. Je zult ontdekken dat hun aanwezigheid het leven in een gemeente tot een verrijking maken. Jezus benadrukt dat als Hij enthousiast uitroept: ‘U hebt al die dingen bekend gemaakt aan heel gewone mensen. Maar voor wijze en verstandige mensen hebt u die dingen verborgen.’ (Lucas 10:21).

Lees ter illustratie de column ‘Wij-wij’ van Annemarie Haverkamp

 

Beloning

  • In de tijd van Jezus brachten de mensen zieken en gehandicapten bij Hem, en Hij genas ze. Die taak mag jij ook hebben om mensen met een beperking bij Jezus te brengen door ze mee te nemen naar de kerk of hen Bijbelstudie te geven. Het mooie daaraan is dat Jezus dat zal belonen! Matt. 25: 40 Elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van de gelovigen, deed je iets goeds voor mij.’

 

En ook hier geldt heel praktisch:
‘Doe zo gewoon waar mogelijk, en zo speciaal waar nodig.’

stempel

Elke zondag komt Arianne naar me toe. Ze geeft me
een knuffel en vraagt hoe het met me gaat. Soms spreek ik niemand anders op
het kerkplein. Juist Arianne met haar beperking, laat mij zien hoe het is om
als gemeente elkaar te zien en te kennen!