Boekje 1

Les 1, Belijden: zeg-nu-zelfzeg nu zelf 3

Les 2, Catechismus: Wegwijs in de Bijbel

Les 3, Zondag 1: Helemaal van Christus

Les 4, Zondag 2: Kijk vaker in de spiegel

Les 5, Zondag 3: Wie z’n schuld is het?

Les 6, Zondag 4: Geen smoesjes!

Les 7, Zondag 5, 6a: Hoe komt het weer goed?

Les 8, Zondag 6b: Het evangelie

Les 9, Zondag 7: Geloof

Les 10, Zondag 25a: Goed nieuws voor jou!

Les 11, Zondag 25b: Sacramenten

Les 12, Zondag 26, 27a: Je bent gedoopt!

Les 13, Zondag 27b: Kinderen van gelovigen

Les 14, Zondag 28: Voedsel voor de ziel

Les 15, Zondag 29: Brood en wijn

Les 16, Zondag 30: Uitnodiging!

Les 17, Zondag 31: Sleutels van het koninkrijk

Les 18, Zondag 32: Goede werken

Les 19, Zondag 33a: Bekering, een wonder!

Les 20, Zondag 33b: Bekering, iedere dag!