Gebed

Benodigdheden:

2 schalen

Briefjes en pennen

Laptop, internet, boxjes. Eventueel kussens om op te liggen.

 

Introductie: 

Maak een rondje en vraag aan de deelnemers wie ze willen bedanken. Wat heeft die persoon (voor de deelnemer) gedaan?

Leer de deelnemers het gebaar voor ‘dank je wel’ maken. Het gebaar kun je hier bekijken.

 


 

 

Opdracht 1: 

Lees met elkaar in de Bijbel het verhaal over de tien melaatse mannen. Dit stuk kan je lezen in Lucas 17:11-19. Je kunt hierbij deze platen gebruiken. Vraag aan de deelnemers wat het verschil tussen bidden en danken is. Wat doen zij zelf het meest: vragen of bedanken?

 

Opdracht 2: 

Zing samen dit lied.

 

Lied: Opwekking 470 – Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed


 

Opdracht 3:

Leg twee schalen neer. Schrijf bij de ene schaal: ‘Bidden’ en bij de andere schaal ‘Danken’. Vraag aan de deelnemers om zoveel mogelijk te noemen waar ze voor willen bidden en danken. Schrijf deze punten op briefjes en verdeel de briefjes over de schalen. Bid en dank aan het einde van de bijeenkomst voor de punten die genoemd zijn.


Opdracht 4: 

 

A.Geschikt voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Kijk samen deze video en praat erover door. Wat vinden de deelnemers van dit filmpje? Hoe gaan zij zelf met bidden om?
Filmpje: Mannetje

 

 

B. Geschikt voor mensen met een matige beperking.

Leer het Onze Vader in gebaren. Zie hier voor een voorbeeld.

 

 

C. Geschikt voor mensen met een ernstige beperking.

Maak de ruimte een beetje donker en zet licht klassieke muziek aan. Misschien kunnen de deelnemers zélf benoemen waar ze God voor willen danken. Bedenk als begeleider ook een aantal dankpunten voor de deelnemer(s). Bijvoorbeeld danken voor lieve mensen, begeleiders, de rolstoel, muziek, warmte, dieren etc. Dank in alle rust, met ondertussen de muziek op de achtergrond. Zorg voor een rustige en ontspannen sfeer. De deelnemers kunnen evt. op de kussens zitten.

 

 

Afsluiting: Dank en bid de punten die opgeschreven zijn en op de schalen liggen. Verdeel als dit bij de deelnemers past, de gebedspunten, zodat iedereen voor een aantal punten kan danken en bidden.  (Sommige bid-of dankonderwerpen kun je samenvoegen.)

 

 


 

 

Onderstaande afbeelding kun je tijdens de les gebruiken.