Stichting Sprank

Logo sprankStichting Sprank biedt zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Deze zorg varieert van fulltime wonen op één van onze woonlocaties tot individuele begeleiding bij mensen thuis. Daarnaast biedt Sprank dagbesteding en logeeropvang. De Bijbel bepaalt onze kijk op zorg. Sprank is een christelijke organisatie met een gereformeerde identiteit.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben veel te bieden. Zij zijn het waard veel te ontvangen. Wij bieden hen een veilige omgeving om te wonen, werken, ontspannen en zichzelf te ontwikkelen. Onze zorg is gericht op de persoonlijke ontplooiing van de cliënt als kind van God. We helpen hen betekenis te geven aan hun leven samen met hun familie en de andere mensen om hen heen. Daarbij kijken we naar hun talenten, beperkingen, relaties en geloof; naar de dingen die zij zelf kunnen of die zij met ondersteuning van hun netwerk kunnen organiseren. Zorgen doen we immers niet alleen. Cliënten staan in relatie met vele anderen. Allereerst met God, maar ook met familie, vrienden, kerkleden, vrijwilligers etc. Daarom ondersteunen we onze cliënten bij het bouwen aan duurzame relaties. We helpen hen bij het dragen van verantwoordelijkheid en stimuleren hen zo zelfstandig mogelijk te leven.

www.stichtingsprank.nl