Downsyndroom

danielIemand met het Downsyndroom heeft een aangeboren chromosoomafwijking wat gepaard gaat met een verstandelijke beperking.

 

Uiterlijke kenmerken van het Downsyndroom

Mensen met het Downsyndroom hebben een aantal karakteristieke en herkenbare kenmerken:

 • Plooi bij de ogen
 • Slappe spieren en gewrichten
 • Platte handen
 • Vaak een korte lichaamsbouw
 • Vaak een hartafwijking (ruimte tussen de hartkleppen)
 • Minder goed afweersysteem, vatbaar voor infecties
 • Gehoorproblemen en moeite met de taalverwerking

Gedragskenmerken Downsyndroom

 • Sociaal en vriendelijk
 • Als er afgeweken wordt van het programma, kunnen ze dwangmatig en koppig zijn

Begeleiding en tips voor pastorale bezoeken en (individueel) bijbelonderwijs aan mensen met het Downsyndroom

 • Omdat mensen met het Downsyndroom moeite hebben met taal, is het belangrijk korte zinnen te gebruiken en oogcontact te maken. Zo zie je of ze begrijpen wat je zegt.
 • Herhaal wat je hebt gezegd.
 • Maak gebruik van pictogrammen of plaatjes, zo begrijpen ze beter wat er van ze verwacht wordt.
 • Mensen met Down reageren traag en soms anders. Houd hier rekening mee tijdens je contact of met het bijbelonderwijs wat je geeft. Doe alles langzamer dan je gewend bent.
 • Praten is voor sommigen moeilijk. Ze zijn slecht te verstaan. Toch zullen ze veel kunnen begrijpen.
 • Mensen met Downsyndroom hebben behoefte aan een duidelijk programma. Als hiervan afgeweken wordt, kunnen ze koppig en eigenwijs zijn. In sommige gevallen zelfs agressief. De begeleidingsstijl lijkt op de manier waarop je met mensen met autisme omgaat.
 • Kijk voor begeleidingstips bij ASS

Filmpje:
Hoe downvriendelijk is deze wijk?

Filmpje:
We are more alike than different