Kenmerken

 

  • Mensen met ASS hebben problemen in de sociale interacties: ze vinden het moeilijk om iemands gedrag te ‘voorspellen’. Ze begrijpen gezichtsuitdrukkingen en emoties vaak niet. Een relatie met iemand aangaan is voor hen lastig, omdat ze zich niet of heel moeilijk kunnen inleven in een ander.

afb1

  • Mensen met ASS verwerken informatie als losse elementen en niet als een geheel. Vergelijk het met losse puzzelstukjes. Ze horen een klein onderdeel van een verhaal en snappen de clou niet. Of ze zien een klein dingetje waar ze op gefixeerd raken. En ook de dubbele betekenis van een grap snappen ze vaak niet.
  • afb2Je ziet hiernaast een wandelwagen. Iemand met ASS ziet in één oogopslag hoeveel driehoeken en cirkels in de tekening staan, zonder te bedenken dat het om een kinderwagen gaat.
  • Mensen met ASS hebben moeite met plannen of een taak uitvoeren. Als het niet precies duidelijk is wat de opdracht is, raken ze gedesinteresseerd en verliezen ze de concentratie. Als je iemand met ASS een opdracht geeft, maak dan stap voor stap duidelijk wat hij moet doen. Dat geeft structuur en zo kan hij heel goed de opdracht uitvoeren.
  • Iemand met autisme heeft specifieke interesses en soms stereotiep gedrag. Ze hebben veel moeite met het afwijken van bepaalde gewoontes en patronen. Ze houden over het algemeen van het verzamelen van feiten en weetjes. Bijvoorbeeld over treinen, fototoestellen of molens.
  • Mensen met ASS hebben moeite met het zich inleven in een ander en het herkennen van eigen motivaties. Soms gaan ze gewoon door met hun eigen verhaal, zonder te reageren op het verhaal of de reactie van een ander. Ook inzicht in hun eigen gedrag is beperkt. Op een vraag als: ‘Waarom heb je je werk nu nog niet af’ kunnen ze vaak geen antwoord geven. Ook hebben ze moeite met het voorspellen van iemands gedrag. Waarom wordt iemand ineens boos?

afb4

Kinderen met ASS

  • Kinderen met ASS maken niet of nauwelijks oogcontact. Ook reageren kinderen vaak afwijzend op knuffelen of lichamelijk contact. Hierdoor komt de hechting met ouders vaak moeizaam op gang.
  • Ook spelen kinderen met ASS vaak op een andere, opvallende manier. Ze kiezen er vaak voor om alleen te spelen. Ze vinden fantasiespel moeilijk en op onverwachte gebeurtenissen kunnen ze angstig of driftig reageren.

Kenmerken van ASS in één oogopslag

Myrthe poetst haar tanden altijd in de badkamer. Nu de badkamer verbouwd wordt, moet ze in de keuken haar tandenpoetsen. De eerste dagen kreeg ze vreselijke woedeaanvallen.

Edo spaart theezakjes en schrijft vervolgverhalen in de stijl van Narnia.

Filmpjes:

Aflevering Klokhuis over autisme  

Wat is autisme?