Checklist

Om je bewust te maken van de bijbel-en kerktaal hebben we een lijst samengesteld die je kunt toepassen op het bijbelgedeelte wat jij in de kerk, kring of bijbelstudiegroep wilt bespreken.

Situatie afb23  afb24
Staan er woorden in de tekst met een dubbele betekenis, homoniemen?

(blik, arm, gerecht, koper, licht)

Staan er abstracte of onbekende woorden in de tekst?
Gaat het om een gelijkenis?
Is er sprake van symbolische taal?
Is het bijbelgedeelte een visioen of droom?
Is het bijbelgedeelte poëtisch?
Komt het woord in de bijbel voor of alleen in de kerk?