Lastige Bijbel- en geloofstaal

In dit onderdeel geven we informatie over de taalverwerking van mensen met ASS.

Daarnaast geven we een lijst van woorden, begrippen en uitdrukkingen die in de Bijbel en in de kerk gebruikt worden. We hopen je ervan bewust te maken dat taal voor mensen met ASS vaak moeilijker te begrijpen is, omdat zij letterlijk lezen en luisteren. We geven geen definitie van elk woord, of uitleg over de begrippen. Op www.debijbel.nl is een lijst te vinden met woorden, inclusief uitleg die je goed kunt gebruiken.

afb44_2

 

Verder wijzen we erop dat de bijbel in gewone taal, voor mensen met ASS uitkomst kan bieden. De zinnen kort, toegankelijk en begrijpelijk. Beeldspraak die moeilijk te begrijpen is, wordt verduidelijkt.