Verschillende vormen

Ieder mens is anders, dat geldt zeker ook voor mensen met autisme. Het is daarom niet altijd gemakkelijk om autisme te herkennen. Je mag officieel pas van ASS spreken als het is gediagnosticeerd door een psychiater of geregistreerd GZ-psycholoog.

 

ASS is het ‘paraplubegrip’ voor de verschillende vormen van autisme. Officieel worden de diverse uitingsvormen van ASS niet meer gediagnostiseerd. Maar omdat sommige vormen van autisme wel in de dagelijkse praktijk worden gebruikt, geven we hieronder een korte uitleg.

 

 

Klassiek autisme

Klassiek autisme is de meest complexe vorm van ASS die er bestaat. Bij klassiek autisme heeft de persoon de meeste kenmerken die genoemd worden bij autisme. Daarnaast is er sprake van een verstandelijke beperking. Je kunt op de portal mensen met een beperking onder syndromen en kenmerken meer lezen over klassiek autisme.

 

Interessante websites

Meer informatie over klassiek autisme kun je hier vinden.

 

Asperger

Mensen met het Aspergersyndroom zijn normaal tot hoogbegaafd. Ze hebben een goede taalontwikkeling, maar ze nemen taal vaak letterlijk. Spreekwoorden en gezegden, humor en ironie kunnen ze niet direct begrijpen. Dit moet eerst uitgelegd worden.

Mensen met Asperger zijn vaak eerlijk en direct.

Daarnaast hebben ze een aantal specifieke kenmerken:

  • Problemen met sociale interactie en een opvallend beperkt repetoire van interesses en activiteiten.
  • Moeite om relaties aan te gaan.
  • Moeite om spontaan te reageren op plezier, of het delen van belevenissen.
  • Speciale hobby’s en een beperkt interessegebied.
  • Regels en afspraken kunnen star worden gehandhaafd.
  • Onbekende situaties leveren stress op. Ze zijn altijd op hun hoede of ze gaan ‘de clown’ uithangen, om niet te hoeven voldoen aan de ‘normale’ omgangsvormen.

Interessante websites

Uitleg over Asperger:

http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/asperger/wat-is-asperger/

Interessant onderzoek naar taalverwerking bij autisme: http://www.kennislink.nl/publicaties/taalverwerking-anders-bij-autisme

Autisme beïnvloedt het hele brein:

http://www.kennislink.nl/publicaties/autisme-beinvloedt-het-hele-brein

 

Filmpje

De zus van Einstein – Ivo heeft Asperger, hij legt uit wat dit voor hem betekent.

 

PDD-NOS

PDD- NOS is de afkorting van Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. Vertaald betekent dit een Pervasieve (diep doordringende) Ontwikkelingsstoornis, niet anders omschreven.

De diagnose PDD-NOS werd gegeven als er sprake was van een aantal kenmerken van autisme, dus niet alle. Daarmee is niet duidelijk wat PDD-NOS precies is, wel zijn er een aantal richtlijnen.

Er is een zichtbare achterstand in de sociale interactie of er is sprake van een stereotype gedrag en specifieke interesses. Mensen met PDD-NOS hebben moeite met het begrijpen van eigen gedrag en kunnen zich moeilijk in iemand anders inleven.

 

Interessante websites

http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/pdd-nos/wat-is-pdd-nos

http://www.pddnos.nl/ik-heb-pdd-nos/symptomen/

 

ODD

ODD is de afkorting van Oppositionel Defiant Disorder, een antisociale en agressieve gedragsstoornis.

ODD komt vaak voor in combinatie met ASS of ADHD, de kenmerken van deze stoornissen lopen door elkaar heen, waardoor een diagnose voor ODD vaak lastig is vast te stellen.

Mensen met ODD hebben moeite met regels en gezag en ze kunnen driftig en boos zijn. Ze hebben weinig inzicht in hun eigen gedrag en geven de schuld aan anderen. Ze hebben een groter risico om verslaafd te raken aan verdovende middelen.

Mensen met ODD hebben baat bij regelmaat en gesprekken over hun gevoelens. Hierdoor leren ze hun eigen emoties herkennen en ermee om te gaan.

 

Interessante websites

http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/odd-cd/wat-is-odd-cd

 

Filmpje

Ervaringsverhaal Sarah

 

MCDD

MCDD is de afkorting van Multiple Complex Developmental Disorder, een meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis. MCDD is een variant van ASS, maar er is geen sprake van sociale problemen.

Mensen met MCDD hebben moeite met het reguleren van hun gedachten en emoties. Ze hebben moeite om onderscheid te maken tussen fantasie en werkelijkheid.

Door problemen in het verwerken van prikkels ontstaan paniekaanvallen. Ze worden overspoeld door hun emoties en kunnen hier niet mee omgaan.

Een rustige en overzichtelijke omgeving biedt mensen met MCDD veiligheid waarin ze beter kunnen functioneren.

 

Interessante websites

http://opeenrijtje.com/gedragsstoornissen/mcdd/

http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/mcdd/wat-is-mcdd/

 

Filmpje

Ik heb MCDD