Tips

afb7Neem tijd bij wijzigingen

  • Mensen met een sociale beperking hebben extra tijd nodig bij veranderingen. Dit betekent niet dat er een starre liturgie moet zijn. Als duidelijk wordt verteld dat er wijzigingen zijn, met daarbij de motieven, zal iemand met ASS deze veranderingen goed aankunnen. Bijvoorbeeld: We zingen vandaag een extra lied omdat onze oudste kerklid vandaag jarig is.

Herhaal de kernafb8

  • Wees je ervan bewust dat mensen met een vorm van autisme meer moeite hebben met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Maak het thema van de dienst duidelijk en herhaal concreet en duidelijk wat de boodschap van de preek is.

Beamer als ondersteuning en structuur

  • Maak gebruik van de beamer. Een duidelijke liturgie geeft rust. Omdat mensen met ASS visueel zijn ingesteld, is het aan te raden om met herkenbare foto’s of pictogrammen te werken.

afb43

  • De beamer biedt ook mogelijkheden om verschillende onderdelen van de dienst (puzzelstukjes) met elkaar te verbinden. Zoek illustraties die passen bij het thema van de dienst. Bijvoorbeeld: Het thema van de dienst gaat over het koninkrijk. Het lied wat gezongen wordt over Gods koninkrijk heeft te maken met de Bijbeltekst en de preek. Maak dit zichtbaar in de steeds terugkerende foto van het koninkrijk van God.

Vermijd prikkels

  • Wees je ervan bewust dat mensen met ASS gevoelig kunnen zijn voor harde geluiden, geuren, of visuele prikkels. Je kunt dit vaak niet vermijden, een vaste zitplaats kan al een oplossing zijn.

Abstracte taal uitleggen

  • Houd er in de preek rekening mee dat veel Bijbelwoorden abstract zijn. Beeldtaal, symbolen, figuurlijke begrippen en gelijkenissen hebben uitleg nodig.Kies per keer één of twee abstracte woorden en leg dit uit.