Uitgangspunten

Als je ervan uitgaat dat mensen met ASS moeite hebben met het aangaan van relaties en het verwerken van informatie, is het begrijpelijk dat kerkdiensten voor mensen met ASS vaak een moeilijke weg is om naar de kerk te gaan.

In mijn jarenlange ervaring met jongeren met een sociale beperking heb ik ontdekt dat zij meestal geen behoefte hebben aan speciale, aangepaste diensten. Ze hebben er immers baat bij dat alles duidelijk en herkenbaar is. Dit wordt bevestigd in het rapport over ASS en kerkdiensten waarin wordt genoemd dat er geen behoefte is aan speciale of aangepaste diensten voor mensen met een vorm van autisme. Wel zijn er tips en aanpassingen die op een eenvoudige manier in een eredienst ingepast kunnen worden.