Geloofsonderwijs aan mensen met ASS

Als jeugd- of kinderwerker merk je soms dat kinderen of jongeren met ASS op een andere manier op de les of activiteit reageren.

De taalverwerking loopt anders en ook het functioneren in de groep vraagt voor veel (jonge) mensen met ASS een andere aanpak.

Op deze pagina’s  lees je meer over de uitgangspunten en je krijgt tips voor het omgaan met jongeren met ASS in een groep.