Taalverwerking bij ASS

Letterlijke en abstracte taal

‘Eén van de kenmerken van autisme is dat taal heel letterlijk opgevat wordt. Iemand met autisme zal niet begrijpen dat je eigenlijk wil dat hij het raam dicht doet, als je zegt ‘ik heb het koud’. Ook spreekwoorden vat hij letterlijk op. Grapjes en ironische opmerkingen zal hij niet kunnen plaatsen. Dit zorgt voor flinke sociale problemen in het dagelijks leven. Tot nu toe werd altijd gedacht dat deze moeilijkheden alleen optraden bij complexer taalgebruik, maar de Nijmeegse onderzoekers tonen aan dat de hersenen ook al bij eenvoudigere taken meer moeite moeten doen dan de hersenen van gezonde mensen.’ (citaat uit ‘taalverwerking anders bij autisten’.)

 

afb43_2

 

Bijbel- en kerktaal

Bijbel- en kerktaal is voor mensen met autisme vaak extra moeilijk om te begrijpen, omdat er veel abstracte- en beeldtaal in de Bijbel wordt gebruikt. Gelijkenissen bijvoorbeeld, lijken eenvoudige verhalen, maar ze hebben een betekenis. Jezus wil met een gelijkenis vaak duidelijk maken hoe het leven in Gods Koninkrijk eruit ziet. Deze uitleg moet specifiek aan mensen met ASS worden uitgelegd, omdat ze het verhaal anders letterlijk nemen.

Daarnaast zijn er in de kerken ook veel termen en gebruiken die om uitleg vragen. Als de dominee zegt: ‘Laten we knielen voor het aangezicht van de Heer’, en iedereen vouwt z’n handen om te bidden, is dit voor iemand met ASS lastig te begrijpen.

 

Afbakening en doorverwijzing

In dit onderdeel van de portal voor geloofsonderwijs aan mensen met een sociale beperking geven we een lijst van allerlei woorden, begrippen en uitdrukkingen die in de bijbel en in de kerk worden gebruikt. We geven deze lijst om je ervan bewust te maken dat taal voor mensen met autisme moeilijker te begrijpen is. We geven geen definitie van elk woord, of uitleg over de begrippen. Op www.debijbel.nl is een lijst te vinden met woorden, inclusief uitleg die je goed kunt gebruiken.

Check in de omgang met mensen met autisme, of ze het woord, het begrip, goed hebben begrepen, door hen het zelf uit te laten leggen.

Verder wijzen we erop dat de bijbel in gewone taal, voor mensen met autisme vaak een uitkomst kan bieden. De zinnen zijn niet te lang en lopen goed. De tekst is duidelijk opgebouwd en je begrijpt wat de zinnen met elkaar te maken hebben en over wie of wat het gaat. Beeldspraak die moeilijk te begrijpen is, wordt verduidelijkt.

 

Informatieve artikelen

Veranderende leescultuur

Taalverwerking anders bij autisten

Tragere taalverwerking bij autisten