Lastige Bijbelteksten

afb44_2

Hieronder zie je een lijst met bijbelteksten die, als je ze letterlijk neemt, iets heel anders kunnen betekenen dan wat er in werkelijkheid mee bedoeld wordt. Maar soms gaat het ook over woorden die in het normale spraakgebruik niet of nauwelijks voorkomen. Geef hier dan ook uitleg over.

 

Aan tafel lazen we Genesis 25, over de nakomelingen van Ismaël. Er staat: ‘Ze vestigden zich in de buurt van hun verwanten en leefden in onmin met hen.’ Ik vroeg aan de kinderen: ‘wat betekent ‘ze leefden in onmin’?’ Mijn dochter dacht: ‘het zal wel een stad zijn, de stad ‘Onmin’.

Mijn zoon dacht: On + Min is samen positief, dus ze hadden het goed met elkaar. Gelukkig wist mijn andere dochter het goede antwoord. 😉

Teksten over ‘zoeken’

afb45_2

 • Zoek eerst het Koninkrijk van God (Matteus 6:33).
 • Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg (Spreuken 3:6).
 • Wie mij zoekt zal mij vinden (Spreuken 8:17).

Teksten over ‘het hart’

 • Mordechai had haar namelijk op het hart gedrukt dit niet bekend te maken (Ester 2:10).
 • Zijn mond is glad als boter, maar vijandig is zijn hart. Zijn woorden, zachter dan olie, zijn een getrokken dolk’ (Psalm 55:22).
 • Dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven’ (Hebreeen 10:16).
 • De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus (Handelingen 16:14).

afb48_2Teksten over ‘zintuigen en ledematen’

 • Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht (Matteus 6:22).
 • Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af… (Marcus 9:45).
 • En u zegt: “Wie mijn woord bewaart, zal de dood nooit proeven” (Johannes 8:52).
 • Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij?En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? (1 Korintiers 12: 15,16).

‘Ik ben woorden van Jezus’

 • Ik ben het brood van het leven (Johannes 6:35).
 • Ik ben het licht van de wereld (Johannes 8:12).
 • Ik ben deur voor de schapen (Johannes 10:7).
 • Ik ben de Goede Herder (Johannes 10:11).
 • Ik ben de opstanding en het leven (Johannes 11:25).
  Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6).
 • Ik ben de wijnstok (Johannes 15:1).

Overig

 • Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden (Hebreeen 4:16).afb50_2
 • Wie op de Heer de vertrouwt, is als de Sionsberg (Psalm 125: 1).
 • ..Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen (Johannes 4:14).
 • Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen (Matteus 16:18).
 • Ik zal het recht als meetlint hanteren en de gerechtigheid als schietlood. De hagel vernietigt de schuilhoek van je bedrog, het water spoelt jullie schuilplaats weg (Jesaja 28:17).
 • ..Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?’ (Jona 4:11).
 • Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen… (Marcus 9:50).
 • Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: ‘Verplaats je van hier naar daar, en dan zal hij zich verplaatsen (Matteus 17:20).
 • … brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam’ (Marcus 14:22).
 • Behoed mij voor de strik die zij hebben gespannen, voor de valkuil van hen die onrecht doen. (Psalm 141:9)

 

Op dit moment hebben we een selectie gemaakt van bijbelteksten die als je ze letterlijk neemt, een andere betekenis kunnen krijgen. We nodigen je uit om andere teksten aan te leveren via de tip ons! button. We nemen ze graag op in deze lijst.