Criteria voor het beoordelen van filmpjes

Criteria voor het beoordelen van filmpjes voor mensen met ASS

 

Bij het beoordelen of een filmpje wel of niet geschikt is voor mensen met ASS kun je onderstaande checklist raadplegen.

 

 

Situatie  afb23  afb24
Gebruik van beeldspraak Weinig beeldspraak Veel beeldspraak
Letterlijk of figuurlijk taalgebruik Letterlijk taalgebruik Figuurlijk, indirect, sarcastisch taalgebruik
Aanwezigheid van humor Humor kan, maar pas op voor dubbele betekenissen. Dit kan verwarrend zijn! Veel dubbelzinnige moppen en grappen.
Geluiden, muziek Kan wel, maar met mate. Drukke, chaotische geluiden kunnen erg afleiden van de kern van het filmpje. Mensen met ASS hebben moeite met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken.
Beelden Rustige beelden zijn beter dan snelle. Mensen met ASS hebben moeite met schakelen en overgangen. Snelle, drukke beelden leiden af en kunnen voor verwarring zorgen.
Taalgebruik Voorkeur voor eenvoudig en eenduidig taalgebruik wat niet op verschillende manieren kan worden uitgelegd. Veel moeilijke en abstracte begrippen zijn over het algemeen minder geschikt.
Ondertiteling of Nederlandstalig Afhankelijk van de ernst van ASS. Voorkeur voor Nederlandstalige filmpjes. Engelstalig kan, maar vraagt een extra ‘vertaalslag’ voor mensen met ASS.
Onderwerp Het onderwerp van een filmpje moet duidelijk zijn. Als er allerlei andere thema’s in het filmpje naar voren komen, is het minder geschikt.

 

Voorbeeld 1:

http://www.opkijken.nl/de-overwinning/

Situatie  afb23  afb24
Gebruik van beeldspraak x
Letterlijk of figuurlijk taalgebruik x
Aanwezigheid van humor x
Geluiden, muziek x/-
Beelden x
Taalgebruik x
Ondertiteling of Nederlandstalig x
Onderwerp x

 

Conclusie: Dit filmpje vind ik niet geschikt voor mensen met ASS, want het bevat snelle beelden, moeilijk taalgebruik en is niet concreet.

 

Voorbeeld 2

http://www.opkijken.nl/het-unieke-van-de-bijbel/

Situatie  afb23  afb24
Gebruik van beeldspraak x
Letterlijk of figuurlijk taalgebruik x
Aanwezigheid van humor x
Geluiden, muziek x
Beelden x
Taalgebruik x x
Ondertiteling of Nederlandstalig x
Onderwerp x

 

Conclusie: Dit filmpje vind ik geschikt voor mensen met ASS. Het is overzichtelijk, duidelijk en informatief.