Lastige Bijbel- en kerktaal

Hieronder zie je een lijst met bijbelse begrippen en kerktaal. Voor mensen met ASS kunnen deze begrippen moeilijk te begrijpen zijn, omdat ze te abstract zijn, of de uitdrukkingen worden te letterlijk genomen, waardoor de betekenis van het woord niet begrepen wordt.

 

We geven geen uitleg over elk woord afzonderlijk, omdat iedere persoon met autisme anders is. Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat veel woorden moeilijk of anders uitgelegd kunnen worden.

Op www.debijbel.nl staan veel begrippen en woorden die op een eenvoudige manier zijn uitgelegd. Hier kun je gebruik van maken als je op zoek bent naar de juiste uitleg of definitie.

 

Daarnaast willen we je er nogmaals op wijzen dat de bijbel in gewone taal voor mensen met ASS vaak gemakkelijker te begrijpen is, omdat deze vertaling concrete taal hanteert.

Maak duidelijk aan de persoon met ASS uit welke Bijbelvertaling je leest, zodat hij begrijpt dat de vertaling anders is dan de bijbel die hij normaal gesproken gebruikt.

 

 

 

Bijbelse begrippen Kerktaal
   
·       Barmhartigheid

·       Bidden

·       Bevrijding

·       Dood

·       Gaven

·       Gelijkenissen

·       Genade

·       Gerechtigheid

·       Geestelijke strijd

·       God

·       Heilige Geest

·       Het onze Vader

·       Heiliging

·       Koninkrijk van God

·       Levend Water

·       Liefde

·       Uitverkiezing

·       Vergeving

·       Verlossing

·       Vertrouwen

·       Visioenen

·       Vrede

·       Vruchten van de geest

·       Wedergeboorte

·       Zalving

·       Zegenen

·       Ambtsdrager

·       Attestatie

·       Apocalyptiek

·       Apologetiek

·       Beroepen

·       Canon

·       Classis

·       Consistorie

·       Drie-eenheid

·       Emotie

·       Geloven

·       Gereformeerd

·       Katholiek

·       Kringen

·       ‘Laat je raken’

·       Liturgie

·       Moderamen

·       Roeping

·       Scriba

·       Stille week

·       ‘Stel je hart open’

·       Synode

·       Tucht

·       Twijfel

·       Verkiezing

·       VVB