OOG, Open Oecumenische Gemeenschap

De Open Oecumenische Gemeenschap (O.O.G.) is een themagroep binnen de Oogvereniging, een belangenorganisatie voor mensen met een visuele beperking.

Met een open blik naar de wereld organiseert de O.O.G. interessante en

toegankelijke activiteiten voor jong en oud. Binnen deze oecumenische gemeenschap ontmoeten mensen elkaar met een christelijk en/of spirituele achtergrond. Voor iedereen binnen de O.O.G.-gemeenschap is godsdienst belangrijk. Welke christelijke achtergrond je ook hebt, iedereen is welkom binnen de O.O.G.

 

Klik hier voor meer informatie over de O.O.G.

 

 

Activiteiten

De O.O.G. organiseert activiteiten zoals:

  • Een weekend met een thema-avond en huisdienst.
  • Een midweek in een klooster of retraitecentrum.
  • Een kerkenpad of bezoek aan een museum.
  • Een dag voor bezinning en verdieping.

 

Een partner of begeleider kan ook meedoen aan deze activiteiten.

 

De O.O.G. zet zich actief in door:

  • Een steun te zijn voor leden die daaraan behoefte hebben bij droevige, zorgelijke en vreugdevolle gebeurtenissen in hun leven.
  • Te adviseren bij het participeren binnen de eigen geloofsgemeenschap.
  • 4-5 maal per jaar de nieuwsbrief O.O.G.-Appèl uit te geven.
  • Te zorgen dat er voldoende godsdienstige lectuur, zoals liedbundels en Bijbeluitgaven, in aangepaste leesvorm geproduceerd blijft worden. Dit gebeurt in samenwerking met de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB).

 

Kernteam O.O.G.

De O.O.G. wordt geleid door een kernteam.

Voorzitter is Jan Both te Wolfheze.

Tel. 026 382 44 69

E-mail o.o.g@oogvereniging.nl

 

 

O.O.G.-Appèl

O.O.G.-Appèl is de nieuwsbrief van de O.O.G. Deze verschijnt vijf à zes keer per jaar o.a. via E-mail en op Daisy-cd. Ook is het mogelijk de nieuwsbrief (op verzoek) op papier in grootletter te verkrijgen.

 

O.O.G.-Appèl bevat een meditatie, informatie over geplande activiteiten en een terugblik op eerdere activiteiten, informatie over wijzigingen in het ledenbestand, een interview, een boekbespreking en andere wetenswaardigheden. In de gesproken versie op Daisy-cd zijn vaak extra geluidsfragmenten te horen, zoals opnames van gehouden activiteiten.

 

De redactie is in handen van Jan Both te Wolfheze.

Tel. 026 382 44 69

E-mail j.both@kpnplanet.nl

 

 

‘Oog Voor Elkaar’

De werkgroep ‘Oog Voor Elkaar’ richt zich vooral op het geven van hulp en aandacht aan individuele leden.

 

Nieuwe O.O.G.leden krijgen een kennismakingsgesprek met de coördinator van de werkgroep die de eventuele vragen en wensen van het lid in kaart brengt en hem/haar zonodig in contact brengt met een van de andere werkgroepleden.

Als leden problemen ondervinden bij een goede integratie in hun kerkgemeente of parochie probeert de werkgroep hen daarbij te ondersteunen.

 

Bij ziekte of bijzondere jubilea zal iemand van de werkgroep daaraan proberen aandacht te besteden, als de O.O.G. ervan op de hoogte is.

 

Coördinator van de werkgroep is Kirsti Steur-Beunen, te Apeldoorn, tel. 055 576 92 12