CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

Vanuit een christelijke identiteit heeft de CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden) als doel te voorzien in de behoefte aan lectuur en informatie voor blinden en slechtzienden. Lezen is voor de meesten van ons zo gewoon dat we er niet bij stil staan wat het zou betekenen wanneer we dit zouden moeten missen.

 

Lezen is belangrijker dan we meestal doorhebben. Het is niet alleen nodig voor het op peil houden van kennis en om nieuwe inzichten op te doen. Het leven bestaat uit ontelbaar veel momenten waarop je – bewust of onbewust – je ogen gebruikt om te lezen.

 

Oorzaken

Blindheid, slechtziendheid, dyslexie of een chronische ziekte zijn de belangrijkste oorzaken waarom gewoon lezen voor velen niet (meer) mogelijk is.

 

Het hebben van een motorische beperking zoals ms of reuma of een cognitieve beperking, zoals hersenbeschadiging of een verstandelijke beperking kan ook de reden zijn waarom lezen op de reguliere manier niet (meer) kan.

 

Toenemend aantal blinden en slechtzienden

In Nederland zijn er 350.000 blinden en slechtzienden en 600.000 dyslectici en vanwege de vergrijzing is de verwachting dat dit aantal alleen maar toe zal nemen. Daarom zet de CBB zich in voor iedereen met een leesbeperking. Dat doet zij al meer dan 100 jaar met 30 werknemers en 240 vrijwilligers die zich professioneel en belangeloos inzetten.

 

Christelijke identiteit

Vanwege de christelijke identiteit heeft de CBB een grote collectie christelijke lectuur in passende leesvormen: braille, grootletter, digitale en gesproken vorm. Zo produceert zij vele christelijke kranten en tijdschriften: van magazines van vele kerkgenootschappen tot interkerkelijke uitgaven van christelijke stichtingen of organisaties. Men kan hierop een abonnement nemen.

 

Verder is er een grote collectie van uitgaven die te koop zijn. Zoals bijna alle vertalingen van de Bijbel, vele Bijbelse dagboeken, psalm- en liedboeken en overige uitgaven zoals de ‘Christelijke Dogmatiek’ van dr. G. van der Brink en dr. C. van der Kooi.

 

Passend lezen

Naast deze uitgaven voor de christelijke collectie maakt de CBB lectuur toegankelijk voor de collectie van Bibliotheekservice Passend Lezen. Dit zijn zowel algemene als christelijke uitgaven: jaarlijks honderden boeken in gesproken vorm en een groot aantal kranten en tijdschriften in braille en grootletter. Gesproken uitgaven zijn te beluisteren via een zogeheten Daisy-cd of via streaming op bijvoorbeeld de smartphone of tablet. Een Daisy-apparaat wordt doorgaans vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Maak kennis

Mocht u iemand kennen die moeite heeft met lezen, wijs hem of haar dan op de CBB! Het is prachtig als je kan blijven lezen, ondanks een leesbeperking. Via klantenservice@cbb.nl of 0341- 56 54 77 kunt u gratis een proefexemplaar van een krant of tijdschrift aanvragen. Of bestel de gratis catalogus. Op www.cbb.nl kunt u de catalogus ook downloaden.

 

Overige middelen

Tenslotte helpt de CBB kerken, bedrijven en organisaties in het toegankelijk maken van informatie voor hun leden, klanten en relaties. Bijvoorbeeld door het brailleren van visitekaartjes, het inspreken van kerkbladen en het maken van voelbare vluchtroutes en menukaarten voor restaurants in braille en grootletter. Via passende leesvormen als braille wil de CBB de wereld van blinden en slechtzienden vergroten. Meer hierover kunt lezen op www.braille.nl.

 

ANBI

De CBB is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft dus de zogenoemde ANBI-status. Zij heeft dan ook geen winstoogmerk en produceert voor al haar klanten tegen kostprijs.