Toegankelijkheid in de kerk

Er is in Nederland een grote groep mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat zij net als ieder ander kunnen participeren in kerk en maatschappij. Omdat ze een beperking hebben, zoals bijvoorbeeld blind- of slechtziendheid.

 

VN-Verdrag

Sinds de zomer van 2016 zijn de rechten van personen met een beperking beter vastgelegd, dankzij de ratificering van het ‘VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap’. Hierdoor verplicht de overheid zichzelf om mensen met een beperking zoveel mogelijk gelijke rechten en gelijke kansen te geven. En niet alleen zichzelf, maar ook organisaties die diensten, goederen en informatie leveren. Hierdoor kunnen mensen met een beperking beter participeren in de maatschappij. Net als ieder ander.

 

De veranderingen die dit mogelijk maken zijn vaak niet eens heel groot, terwijl het voor de mensen met een beperking wel degelijk een groot verschil maakt. Door aandacht te besteden aan toegankelijkheid kunnen zij (weer) meedoen met anderen, in kerk en maatschappij. Dat geldt ook voor mensen in de kerk die blind en slechtziend zijn.