Toegankelijke kerkinformatie

Hoe kunnen slechtziende gemeenteleden de psalmen en (nieuwe) liederen meezingen, als zij via de beamer op een ver en relatief klein beamerscherm verschijnen?

 

In de kerk wordt veel gecommuniceerd. Natuurlijk in de preek en tijdens gesprekken, maar ook op papier of via de beamer. De CBB kan zorgen voor de wekelijkse liturgieën in grootletter en braille, maar ook voor psalm- en liedboeken in braille, grootletter en digitaal formaat. Hierdoor kunnen visueel beperkte gemeenteleden ook meezingen. Als de predikant of voorganger een paar dagen voor de zondag de liturgie naar hen toezendt, kunnen de gemeenteleden de liederen en de Bijbelteksten in braille alvast opzoeken. Ook de Bijbel is beschikbaar in braille en gesproken vorm.

 

Volgens ervaringsdeskundigen is een gastvrouw of -heer bij de ingang van de kerk wenselijk: deze kan de blinde of slechtziende bezoeker welkom heten, uitleg geven over waar men wat kan vinden en tenslotte eventueel naar een zitplaats begeleiden.

 

Veel kerken hebben een informatiemap voor gasten, bezoekers en nieuwe kerkleden. Deze zou eenvoudig toegankelijk kunnen worden voor mensen met een leesbeperking door deze in voorraad te hebben in braille, grootletter en gesproken vorm op audio-cd. Daarnaast kunt u ook denken aan uw kerkblad en andere communicatie van de kerk en kerkenraad.

 

Het is belangrijk om dit ook te doen met de veiligheidsinstructies, aangezien het kerkgebouw een openbare ruimte is. Hierbij kan gedacht worden aan de vluchtroutes, hulpdiensten, BHV’ers en andere belangrijke gegevens die met veiligheid te maken hebben, zoals vertrouwenspersonen in de kerk. Door deze instructies in meerdere passende leesvormen om te laten zetten, maakt u voor een steeds grotere groep kerkleden belangrijke informatie toegankelijk.