Advies bij gebruik van audio en video in de kerk

Elke kerk heeft af en toe te maken met technische problemen met betrekking tot de audio- en in toenemende mate ook met de videotechniek. Daarvoor kunnen kerken terecht bij de Landelijke Organisatie voor Kerktechniek (de LOK), in 1984 opgericht als reactie op de toenmalige plannen van de KPN met betrekking tot de kerktelefoon.

Binnen de LOK is er veel expertise aanwezig voor kerken die de moderne techniek in de kerk als een aanvullend pastoraal instrument zien. Twee jaar geleden is een nauwe samenwerking met de Stichting Luisterpost Bralectah aangegaan

Bij de LOK kunt kerken terecht voor advisering met betrekking tot:

  • Vernieuwing of verbetering van de geluidsinstallatie in het kerkgebouw
  • Problemen rond het gebruik van draadloze microfoon
  • De werking van een ringleiding
  • De beste plek van de beamer in de kerk
  • De geluidskwaliteit van uitzending van kerkdiensten op internet
  • enz

De Lok profileert zich als ‘adviseur en belangenbehartiger voor kerkomroep en audio- en videotechniek’. Het is een onafhankelijke vereniging, waarvan zo’n 600 kerken lid zijn, die kerken adviseert en ondersteunt bij alle vraagstukken m.b.t. kerktechniek. Met de groeiende technische mogelijkheden wordt dit van steeds groter belang. Er zijn momenteel veel aanbieders van apparatuur met een veelheid aan diensten en producten, waardoor door de bomen het bos niet meer kan worden gezien.

De grootste expertise ligt momenteel nog in de advisering met betrekking tot geluid, maar door de opkomst van de kerktelevisie is er in toenemende mate behoefte aan objectieve, deskundige en evenwichtige voorlichting ten aanzien van al dan niet rechtstreeks uit te zenden beelden. Ook op dit terrein gaat de LOK zich in toenemende mate sterk voor maken door voorlichting en advisering.

Er wordt los van beperkte (betaalde) ondersteuning door de LPB volledig gewerkt met vrijwilligers. Daardoor zijn de tarieven heel laag. Alle kerken kunnen gebruik maken van de diensten van de LOK. Voor een contributie van € 30,- is er reductie op de toch al (lage) tarieven. Voor meer informatie kan de website www.delok.nl worden geraadpleegd. Op die site worden de actuele ontwikkelingen op het gebied van kerktelefoon, de verandering van de frequenties van professionele draadloze telefoons en de alternatieven voor de zogenaamde ‘Lukaskastjes’ en nieuwe producten gevolgd.

Ook belangenbehartiging blijft een belangrijke LOK-taak. Er zijn bijv. nog steeds nauwe contacten met de KPN voor de gevolgen voor de kerktelefoongebruikers van het verdwijnen van de netwerken van de KPN en met het Ministerie van Economische zaken i.v.m. de verkoop van frequenties die nu nog voor draadloze (kerk)microfoons worden gebruikt.