Tips voor leiders en catecheten

Tips op het gebied van taal

  • Gebruik korte, makkelijke zinnen. Let op voor kinderlijke taal.
  • Ook in het versturen van e-mail, sms of Whatsapp; gebruik korte zinnen.
  • Wees concreet.
  • Praat rustig, maar niet overdreven langzaam of overdreven articuleren.
  • Dek je mond niet af, door bijvoorbeeld een hand voor je mond te houden of je hoofd weg te draaien.

 

Tips op het gebied van geloofsonderwijs

  • Houd rekening met het grammaticale verschil tussen geschreven taal en gebarentaal. Plan extra tijd in om een vertaalslag te kunnen maken.
  • Zinnen als: Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Rom. 10:17) kunnen bij sommige doven vragen oproepen.
  • Bied persoonlijk contact aan en
  • Wees je ervan bewust dat doven graag in contact zijn met andere doven. Als deze er niet zijn in je gemeente, ondersteun de ander dan in het vinden van een IC (Interkerkelijke Commissie van het dovenpastoraat) of andere groep christelijke doven.
  • Houd rekening met de grootte van de groep.

 

Wil je meer informatie of meer inzicht in hoe het voor slechthorende mensen is om te communiceren in de horende wereld, kijk dan naar de documentaire ‘Slechthorend nou en?’. In deze kort docu leggen slechthorenden zelf uit wat zij wel en niet kunnen, wat ze nodig hebben maar ook wat ze allemaal kunnen bereiken ondanks een gehoorbeperking. Via deze link kun je je aanmelden. Je ontvangt vervolgens per mail een wachtwoord waarmee je de docu kunt bekijken.