Geloofsonderwijs aan doven en slechthorenden

Dove en slechthorende kinderen en jongeren kunnen voor onderwijs vaak terecht op een dovenschool. Deze scholen hebben hun leerlingen meer te bieden ten opzichte van een reguliere school. Zo zijn de klassen kleiner en zijn de lessen tweetalig (Nederlands en Nederlandse Gebarentaal). Voor geloofsonderwijs aan doven en slechthorenden is dat meestal niet het geval. Vaak is een christelijke dove alleen of in de minderheid binnen een groep horende mensen.

 

Er is een aantal mogelijkheden om hier als professional binnen de kerk mee om te gaan. Bij geloofsonderwijs wordt vaak in eerste instantie alleen gedacht aan de catechese, maar ook Bijbelkring en bijvoorbeeld toerustingsavonden vallen hier onder.

  • De meeste doven zijn gewend aan onderwijs met een tolk of onderwijs in gebarentaal, hierin kan je als gemeente voorzien door een tolk aan te bieden.
  • Qua bijbelkring kan gekeken worden naar een niet al te grote groep waar het gemeentelid bij opgenomen kan worden. Soms zijn doven mensen al jaren bij een kerk betrokken maar niet in groepen actief. Zorg ervoor dat je hen altijd de kans biedt ergens bij aan te sluiten. Het is dan aan hen of ze dat wel of niet willen.

Bijbelse gebaren leren

Ter aanvulling kunt u als bijbelstudiekring proberen een aantal bijbelse gebaren te leren. Op de site van het Gebarencentrum vindt u een dvd met 836 gebaren voor begrippen.

  • dvd Gebaren voor BIJBEL, KERK en GELOOF, Standaard Lexicon Nederlandse Gebarentaal is een vervanging en uitbreiding van de dvd DIE NAAM, Bijbelnaamgebaren.

 

Ook is er speciaal een boekje met bijbelnaamgebaren uitgegeven.
Dit boekje sluit aan bij de dvd Standaard Lexicon Nederlandse Gebarentaal, Bijbelnaamgebaren. Het boekje bevat 88 illustraties van Bijbelnaamgebaren zoals ze voorkomen op de dvd. Het is bedoeld voor dove en horende volwassenen, tolken, scholen voor doven en slechthorenden, reguliere scholen met dove leerlingen, kerken, dovenpastores en werkers in het dovenpastoraat.