Doven en slechthorenden in een kerkelijke gemeente

Als er doven en slechthorenden in de kerkelijke gemeente zijn is het allereerst belangrijk om naar ze om te zien. Laat merken dat ze er bij horen en er toe doen. Vraag allereerst wat zijn of haar persoonlijke wensen zijn. Dit voorkomt dat je op een bepaald vlak zaken probeert te regelen, terwijl de wensen misschien wel heel anders zijn. Net als bij andere gemeenteleden zijn de wensen wisselend per persoon, want niet iedereen is even actief binnen het kerkelijk leven. Zodra de wensen bekend zijn, overleg dan wat mogelijk is. Het kan gaan om een tolk bij bepaalde activiteiten, een uitgeprinte preek of de schriftlezing van te voren via de mail zodat deze vooraf gelezen kan worden in een voor hen prettige Bijbelvertaling, of juist de mededelingen vooraf in de mail.

 

Filmpje over problemen en vooroordelen van/over mensen met een gehoorbeperking: