Zeven zondagen voor Pasen begint de lijdenstijd. Die periode is bedoeld om bewust om te gaan met het lijden, sterven en de opstanding uit de dood van de Here Jezus. Om daar op een zinvolle manier invulling aan te geven, kan soms lastig zijn. Het is namelijk best een lange periode. En hoe doe je dat precies: bewust toeleven naar Pasen?

Deze Opkijken lijdenstijdserie wil je erbij helpen. Voor iedere week is er een ‘feit’, een korte tekst waarin bijbelteksten uit het Oude Testament zijn verwerkt die verwijzen naar het lijden en sterven van Jezus Christus. Uiteraard met een mooi filmpje erbij – helemaal Opkijken dus!

 

We wensen je een mooie en gezegende lijdenstijd toe!

 


 

Feit 1: verraden door een vriend en losgerukt van zijn volgelingen

Psalm 41:10 – Zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd.

Zacharia 13:7 – Zwaard, ontwaak! Verhef je tegen mijn herder, tegen de man met wie ik mij verbonden heb – spreekt de HEER van de hemelse machten. Dood de herder, zodat de schapen verdwalen. Weerloos als ze zijn zal ik ze treffen.

Drie jaar lang heeft Jezus intensief met zijn vrienden opgetrokken en op het moment dat het erop aankomt, laten ze hem allemaal keihard vallen. Eén van hen verraadt hem en de rest heeft niet het lef om Jezus in het uur van de dood trouw te blijven.
Heb jij weleens iemand in de steek gelaten of ben je zelf in de steek gelaten? Wat doen deze teksten met jou?

 

 


 

Feit 2: verkocht en ten onrechte veroordeeld

Zacharia 11:12-13 – Ik zei tegen hen: ‘Als u tevreden bent, keer me dan mijn loon uit; zo niet, laat het dan maar.’ En ze betaalden mij mijn loon uit, dertig sjekel zilver. Toen zei de HEER tegen mij: ‘Breng het maar naar de smelter, dat vorstelijke loon dat zij me waard vinden.’ Dus smeet ik dat zilver bij de smelter in de tempel neer…

Jesaja 53:8-9 – Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken.

Dertig zilverstukken was de prijs die iemand moest betalen als zijn koe de slaaf of slavin van iemand anders had verwond. De heer van de slaaf kreeg dan als schadevergoeding dertig zilverstukken (Exodus 21:32). Voor die prijs verraadde Judas Jezus. Vervolgens een onrechtvaardig oordeel van de rechter en ‘het probleem Jezus’ kon opgelost worden.

Hoeveel waarde hecht jij aan rechtvaardigheid? Wat is het jou waard?

 

 


 

Feit 3: vernederd zonder zich te verzetten

Jesaja 53:7 – Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.

Jesaja 50:6 – Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden.

Jezus laat hier wel heel letterlijk zien wat het betekent om iemand de andere wang toe te keren in plaats van terug te slaan. Hoe reageer jij op geweld? En hoe zit dat met andere soorten geweld zoals bijv. verbaal, visueel of psychologisch geweld?

 

 

 


 

Feit 4: zijn kleding wordt verdeeld en hij krijgt azijn te drinken

Psalm 22:19 – Zij kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn
mantel.

Psalm 69:22 – Nee, ze mengden gif door mijn eten en lesten mijn dorst met azijn.

Als zelfs je kleding je wordt afgenomen en anderen beslissen wat jij te drinken krijgt – hoe diep is die vernedering? Ondanks dat alles, ondergaat Jezus het zonder verzet. Naakt hangt hij daar. Een slok azijn kan hij nog krijgen. Sommige christenen moeten ook dergelijke vernederingen ondergaan. Zij zien het vaak als een eer om te mogen lijden voor Jezus. Hoe zou jij daarop reageren?

Een filmpje van CIP.nl: Het volgen van Jezus betekent lijden

 


 

Feit 5: Om onze zonden doorboord

Jesaja 53:5 – Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

Exodus 12:46 – Het maal moet worden gebruikt in het huis waarin het is klaargemaakt, je mag niets van het vlees buitenshuis brengen; de botten mag je niet breken.

Doorboord, getuchtigd en gestriemd. Als je net als ik al lang christen bent, kunnen deze worden zo vertrouwd klinken. Ieder jaar hoor je ze weer. Wat doet het je nog? Toen ik voor het eerst ‘The Passion of the Christ’ zag, drong het weer heel diep tot me door: zo heeft Jezus geleden voor mij.

Wat doet dat jou dit jaar?

 

 

 


 

Feit 6: Aan het kruis

Deuteronomium 21:22-23 – Als iemand een misdrijf heeft gepleegd waarop de doodstraf staat, en u hangt hem na voltrekking van het vonnis op aan een paal, dan moet u zijn lijk voor het einde van de dag begraven en het daar niet ’s nachts nog laten hangen; anders maakt u het land dat de HEER, uw God, u als grondgebied geeft onrein. Want op een gehangene rust Gods vloek.

Jezus krijgt de ergste straf die een Jood kon krijgen. Wanneer Jezus aan het kruis hangt, ziet iedereen het: God zélf vervloekt Hem. God wil niets meer met Hem te maken hebben. Hij komt niet op voor zijn Zoon. De hemel blijft gesloten.

Voel jij je soms door God verlaten? Blijf jezelf voor ogen houden dat de enige die echt totaal door God verlaten is geweest, is Jezus. Hij heeft jouw God-verlatenheid op zich genomen, zodat jij nooit alleen zult zijn!

 

 


 

Goede Vrijdag: begraven bij de rijken

Jesaja 53:9 – Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken.

Zet je de feiten van deze serie op een rij, dan stierf Jezus totaal onterecht aan het kruis. Aan zijn beide zijden hingen misdadigers. Had hij dat verdiend?

Jozef van Arimathea gaf hem een graf. Het graf dat hij had gekocht voor zijn eigen familie. Zo bewees hij Jezus de laatste eer.

Was het allemaal onterecht en voor niets? Niet vanuit Gods perspectief! Dus blijf niet huilend achter bij zijn graf. Over drie dagen is het Pasen!

 

 

 


 

Pasen: OPGESTAAN

Hosea 6:2 – Hij redt ons na twee dagen van de dood, de derde dag doet hij ons opstaan: in zijn nabijheid zullen wij leven.

Hij schreef wereldveranderende geschiedenis: Jezus overwon de dood! Nu breekt het nieuwe leven aan…

 

 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*