Geloofsopvoeding

 

Methodes
 

 Basics  JOP

 10-12 jaar Catechese methode Basics stimuleert kinderen in hun eigen omgeving op onderzoek uit te gaan en te leren van wat ze beleven in de praktijk. Daarnaast laat Basics kinderen in hun eigen omgeving op zoek gaan naar mensen die voor hen een voorbeeld in geloof kunnen zijn. Het is een uitdaging voor coaches om zelf ook zo’n voorbeeld te zijn.
Bonnefooi
4-12 jaar Bijbelverhaal en kind is waar alles om draait. De ervaringsverhalen uit de Bijbel zijn ook nu actueel. Jaarlijks verschijnen er drie van werkboeken te weten: 1. Advent , Kerstmis, Epifanie 2. Aswoensdag tot Pinksteren 3. Zomertijd (met Overstapdienst) en Herfstweken (met de seizoenstart)
Bijbel Basics
4-12 jaar Bijbel Basics stelt de Bijbel én het kind centraal. De methode reikt een breed scala van bijbelverhalen aan; ook minder bekende gedeelten komen aan bod, zoals teksten uit Spreuken en Openbaring. Dankzij actuele inzichten uit de kindertheologie, pedagogiek en didactiek is het materiaal bovendien kindgericht. De methode bestaat uit: 200 bijbelverhalen, verwerkingsmateriaal voor 4-8 en 8-12 jaar, wekelijkse e-mailupdate met het nieuwste materiaal. Bijbel Basics wordt gratis beschikbaar gesteld via debijbel.nl.
schermafbeelding-2017-01-02-om-14-35-10
Kinderwerk Er op uit!
Moestuinlessen met een geestelijke link, actief de Bijbel ontdekken en groeien in geloof. De kinderen worden er tweewekelijks op uit gestuurd om in praktijk te brengen wat ze hebben geleerd, op Xpeditie.
God heeft jou gemaakt
 3-5 jaar Het materiaal is te gebruiken in de eerste groep(en) van de kindernevendienst, de bijbelcrèche of thuis. Voor iedere zondag is er een verhaal, een filmpje, een werkblad, liedsuggesties, gespreks- en gebedspunten. Kinderen leren spelenderwijs God kennen door de Bijbelverhalen. Daarnaast richt de methode zich op het opbouwen van onderling vertrouwen en veiligheid door herhaling en structuur. De methode is speciaal ontwikkeld voor zeer jonge kinderen die niet of nauwelijks gewend zijn aan schoolse elementen en het behandelen van Bijbelverhalen in groepsverband. De methode sluit aan bij de Prentenbijbel van Marijke ten Cate.
 
Godly Play
2-12 jaar Een interactieve manier van het vertellen van bijbelverhalen waarbij kinderen leren hoe ze heilige verhalen, gelijkenissen, stilte en liturgische verhalen kunnen binnengaan om meer te ontdekken over zichzelf, over anderen en over de verborgen aanwezigheid van God in de wereld. Helpen uitdrukking te geven aan eigen spirituele en existentiële ervaringen. Heilige verhalen om te ontdekken over jezelf, de ander en God.
Jatov
10-12 jaar J – Jezus Christus volgen!
A – Aanbidding
T – Talenten
O – Omzien naar de ander
V – Vertellen
Er zijn drie boekjes die te gebruiken zijn, over Jezus Christus leren kennen, Groeien in het geloof en Jezus Christus dienen. Bij de boekjes hoort een handleiding met achtergrondinformatie en tips voor kinderwerkers.
 
Kind op Zondag
4-12 jaar Kennis maken met Bijbel en geloof, rijkdom van geloof ervaren en een eigen weg ermee te vinden. Een bijbelverhaal op hun eigen niveau, leren vieren met liedjes, gebeden en verwerkingen. Kind op Zondag biedt: gebruiksklaar materiaal voor vertellen en vieren met kinderen van 4 tot 12 jaar. Het materiaal bevat werkvormen die toegesneden zijn op de praktijk, ingedeeld in drie leeftijdsgroepen en uitleg en verdieping bij het bijbelverhaal voor predikant en leidinggevenden.
Opstap
3-6 jaar Met deze methode maken jonge kinderen de opstap naar de kerkdienst en wordt er verdieping aangebracht binnen de oppasdienst, kindercrèche, bijbelklas of kindernevendienst. Door middel van de bijbelprogramma’s kunnen leidinggevenden een kort programma volgen met de kinderen wat bestaat uit een introductievorm, een bijbelverhaal, zingen en bidden en een eenvoudige verwerking (knutsel en/of spel). Jaargang 1 bevat 47 bijbelprogramma’s.
Clik
6-12 jaar Clik is een zeer complete kinderwerkmethode voor kinderen van 6 t/m 12 jaar (groep 3 t/m groep 8 van de basisschool). De methode bestaat uit een map voor de leidinggevenden en een kinderclubblad voor de kinderen. Het materiaal levert voor de leiding een compleet uitgewerkt programma, inclusief achtergrondinformatie. De programma’s zijn verdeeld in zes categorieën. Zo leren de kinderen over alle aspecten van geloven. Wil je de methode Clik bekijken en uitproberen? Bestel dan via dit formulier een proefpakket!
On Track
10-12 jaar Samen de Heere God leren kennen, zoals Hij zich door heel de heilsgeschiedenis heen heeft geopenbaard en nog openbaart. betekent: De methode biedt inzicht in opbouw en samenhang van bijbelboeken en –verhalen, leert jonge tieners over Gods weg met mensen en roept hen op om het spoor van God te gaan volgen. Daarnaast helpt de methode catechisanten de Bijbel op een persoonlijke manier te lezen en brengt jonge tieners in geloofsgesprek met hun ouders. Inzicht geven in de opbouw en samenhang van Bijbelboeken. Leren over Gods weg met mensen en leren de Bijbel op een persoonlijke manier te lezen.
Parel
4-12 jaar Het doel van Parel is om kinderen te bereiken met het evangelie en hen te helpen discipelen van Jezus te worden. Het materiaal richt zich op iedereen die met kinderen werkt en hen het evangelie wil vertellen. Om de vertaalslag naar het eigen leven van het kind te maken worden 5 stappen doorlopen: onderzoeken, luisteren, ontdekken, verwerken en toepassen. De Parellesboeken gaan in acht jaar de hele Bijbel door en streven naar actieve betrokkenheid van kinderen.
k.promiseland
Promiseland
Met deze methode kunt u kinderen helpen hun geloof onder woorden te brengen en toe te passen in het leven van iedere dag. Promiseland is ontwikkeld door Willow Creek, Amerika, en is aangepast op de Nederlandse samenleving. Waarom zijn de visie, opzet en mogelijkheden van het materiaal beschikbaar gemaakt voor kerken en gemeenten in Nederland?
• omdat we het belangrijk vinden dat kinderen Jezus Christus persoonlijk leren kennen.
• omdat het materiaal aansluit bij hun belevingswereld en emotionele ontwikkeling.
• omdat het een dosis humor en creativiteit bevat.
Rooster Zondagschool
groep 3 t/m 8 De bond van Hervormde Zondagsscholen geeft in eigen beheer jaarlijks rooster- en verwerkingsboekjes uit. Deze roosterboekjes zijn verkrijgbaar voor de verschillende leeftijdsgroepen. En hebben een bij de leeftijd passende moeilijkheidsgraad. Naast de naam van het verhaal is ook het Schriftgedeelte (we hebben versies met Statenvertaling en Herziene Statenvertaling) uit de bijbel opgenomen.
 
sAmen
4-12 jaar Bijbelse thema’s toepassen op het leven van elke dag en de verbinding leggen tussen de Bijbel als Woord van God, de ervaring van kinderen en volwassenen én de wereld om hen heen. Verschillende projecten en materialen voor de liturgische momenten in het jaar.
Verhalenverteller
7-12 jaar Verhalenverteller is een verzameling bijzondere verhalen voor verteluren, kindernevendiensten en kinderkringen, maar ook voor andere bijeenkomsten. Verhalenverteller bevat gevarieerde verwerkingsvormen en tips om de verhalen optimaal over te dragen. Ieder verhaal sluit af met een aantal gespreksuggesties en in de afleveringen zijn verschillende verwerkingsvormen met praktische tips en werkbladen opgenomen. Voor de vertellers zijn er bovendien achtergronden en suggesties om het vertellen of voorlezen extra verdieping te geven.
k.vertel-het-maar
Vertel het maar
4-16 jaar Gods werk voor kinderen en jongeren inhoud geven. Vertel Het Maar heeft het verlangen dat alle kinderen/jongeren een persoonlijk geloof ontvangen in Jezus Christus, de Bijbel / het Evangelie goed leren kennen en toepassen in het dagelijkse leven. Daarnaast wil Vertel Het Maar dat kinderen opgroeien in, en deel zijn van, een inspirerende kerk, gezin en school en als kinderen met een levend geloof bijdragen aan het kerkzijn.
Organisaties
k.cgjo
CGJO
De CGJO is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk. Zij onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.
k.evangeliestek
Evangeliestek
Evangeliestek: een samenwerking tussen HJW (Hervormd Jeugdwerk) en LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk). Deze organisaties willen een handvat bieden voor leidinggevenden die met kinderen werken in en buiten de kerk waarbij het Woord van God centraal staat.
 k.geloven-thuis  Geloven Thuis De bedoeling van ‘Geloven thuis’ is ouders op een praktische manier te helpen aan ideeën en materialen om thuis hun gelovige inspiratie door te geven. Dit gebeurt vanuit een katholieke achtergrond, maar is natuurlijk gericht op allen die werk willen maken van hun inspiratie.
 k.hgjb  HGJB De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Samen met plaatselijke gemeenten wil zij jongeren oproepen tot en voorgaan in een leven met God als bron. Dit leven wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en navolging.
k.hhjo  HHJO De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie is er voor jongeren en iedereen rondom jongeren. Het is ons doel dat  jongeren God kennen, dienen en liefhebben!
k.jop JOP JOP biedt jou op het gebied van kinderwerk ondersteuning op maat, trainingen en een aantal kant-en-klare materialen. Laat je inspireren door verhalen over jeugdwerk. Zoek de training die bij je past of vind dat ene programma om jouw kinderen te inspireren!
k.kerk-op-schoot Kerk op Schoot Sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 tot 4 jaar, dat is het doel van kerk op schoot. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten.
 k.leger-des-heils Leger des Heils Kinderclub van het Leger des Heils om samen met andere kinderen van dezelfde leeftijd actief bezig te zijn Er is van alles doen, van liedjes zingen, spelletjes doen, bakken, knutselen. Noem maar op!
k.ngj-logo NGJ Het NGJ werkt binnen en vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerken. Haar missie is: leiders inspireren jongeren te verbinden met Christus.
k.samuel-advies Samuel Advies Samuel wil in de Rooms Katholieke kerk, dienstbaar zijn aan iedereen die de jeugd een warm hart toedraagt. Hen ondersteunen en inspireren bij de begeleiding van kinderen, tieners en jongeren in hun groei naar gelovig mens-zijn. Samuel stelt in alles Jezus Christus centraal.
k.timotheus Timotheüs Timotheüs is een onderdeel van stichting Opwekking en is een organisatie die zich bezighoudt met geloofsontwikkeling. Zij wil de volgende generatie bereiken met het evangelie van Jezus Christus, omdat zij gelooft dat wij als mens bedoeld zijn om in relatie met Hem te leven.
k.ymca YMCA De YMCA daagt mensen uit om hun talenten te ontdekken en in te zetten. Ze werkt vooral met, voor en door jongeren. Zomerkampen en jeugdwerk zijn de belangrijkste activiteiten. Daarnaast deelt de YMCA haar kennis en accommodaties graag met anderen: scholen, bedrijven, instellingen, particulieren. Zij doet dit al sinds 1853!