Liedlicenties

Liedboek voor de Kerken
Beamen van liederen uit het Liedboek voor de Kerken is uitsluitend toegestaan met gebruikmaking van een speciale beamuitgave. Dit beampakket bij het Liedboek is verschenen bij uitgeverij Boekencentrum. Het pakket kost €65,-, hierin zijn de rechten verrekend.

 

Gereformeerd Kerkboek – Psalmen
De psalmen die zijn overgenomen uit de ISK-berijming (‘Liedboekberijming’) mogen alleen worden gebeamd met het liedboek-beampakket (De lijst van deze psalmen is te vinden in het Gereformeerd Kerkboek, p. 890). De overige psalmen kunnen vrij worden gebeamd.

 

Gereformeerd Kerkboek – Gezangen
De rechthebbenden van de gezangen in het Gereformeerd Kerkboek, uitgave 2006 hebben toestemming gegeven voor het beamen van de liederen. Eigen digitale bestanden mogen niet worden verspreid.

 

Liederen GS Zwolle-Zuid 2008 (GKv)
De liederen uit verschillende bronnen (‘Luek’ en ‘Luab’) die de synode van Zwolle 2008 vrijgaf worden voorlopig níet gepubliceerd, niet in een boekje en niet digitaal. Van gemeenten die wel uit deze lijst met liederen willen zingen geldt dat ze zelf moeten zorgen voor voldoende legale exemplaren van het lied. In de Notitie Liederen en Gezangen (pagina 17 en verder), verkrijgbaar bij het Steunpunt Liturgie, is de opsomming van deze liederen te vinden. Bij elk lied is vermeld uit welke bundel het lied afkomstig is. Op pagina 22 en 23 staan de gegevens van die bundels vermeld, met daarbij hoeveel liederen er uit de betreffende bundel zijn overgenomen. Aan de hand daarvan kan een plaatselijke kerk bepalen of er wellicht een aantal exemplaren van een bundel moeten worden aangeschaft.

 

Nieuwe Liedboek (2013)
De rechten voor de liederen uit het nieuwe liedboek (2013) zijn te verkrijgen via de website van Liedboek. Omdat de kosten voor het gebruik van deze site nogal hoog zijn kan het verstandig zijn om te kijken of de liederen die je wilt gebruiken niet ook al onder een andere licentie gedekt zijn (bijvoorbeeld CCLI of het beampakket van het Boekencentrum). Een omnummeringstabel van de nummers uit het nieuwe liedboek naar oudere bundels vind je hier.

 

Overige liederen (E&R, Opwekking, Psalmen voor Nu, etc.)
Voor alle liederen buiten Liedboek en Geref. Kerkboek om geldt dat de kerken dit zelf moeten regelen. Rechten voor liederen uit de E&R-bundels, Psalmen voor Nu en de Opwekkingsbundel worden afgekocht door het aanschaffen van een licentie bij CCLI.