Kent u ‘m nog: de bijbelcursus bestaande uit 25 boekjes in alle kleuren van de regenboog? Hij bestaat nog steeds, maar niet meer in de vorm met de gekleurde boekjes!

 

Donderdag 15 oktober 2015 heeft de Stichting Werkgroep Bijbelcursus officieel de Bijbelcursus overgedragen aan Opkijken.nl. In de Martuskerk in Amersfoort werd er teruggeblikt op het verleden door twee bestuursleden van de stichting en werd er een start gemaakt met een publiciteitscampagne waar ook de bekende TV-presentratice Jakobine Geel aan meewerkt.

 

De cursus is altijd in beheer geweest bij stichting De Bijbelcursus. De afgelopen jaren kwam er echter steeds meer behoefte aan een herziening van de cursus met gebruik van nieuwe media. Daarom is er samenwerking gezocht met Opkijken.nl, een platform voor digitale geloofsaanmoediging van de LPB in Zwolle, wat tevens de mogelijkheid biedt om aan te sluiten bij het project waarin de GKv participeert samen met de CGK en IZB voor online evangelisatie (de website www.vragenovergeloven.nl).

 

Op Opkijken.nl is een speciale portal ingericht voor bijbelstudie. De geheel herziene bijbelcursus maakt daar onderdeel van uit. De cursus is geschikt voor mensen die nog niet zo lang geloven of voor hen die kennis willen maken met de bijbelse verhalen en de inhoud van het christelijk geloof. Ook christenen die hun bijbelkennis willen ‘opfrissen’ kunnen gebruik maken van de lessen. In 25 lessen die voorzien zijn van filmpjes wordt de cursist de rode lijn van de Bijbel aangeboden. De cursus blijft echter ook benaderbaar via www.bijbelcursus.nl. We hopen en bidden dat de cursus ook de komende jaren voor velen tot zegen mag zijn!

 

Nu de herziening van de cursus tot stand is gekomen en ondergebracht bij de LPB, is het niet meer noodzakelijk de stichting Bijbelcursus in stand te houden. Daarom heeft het bestuur hun taken beëindigd en de stichting opgeheven.

Categorie:

Geen categorie

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*