Het denken van Hauerwas over de kerk heeft alles te maken met zijn biografie. De ouders van Hauerwas behoorden bij de methodistische kerk van Pleasant Grove, Texas. Het was een evangelicale gemeente zonder veel intellectuele bezinning, maar met een sterk accent op bekering en levensheiliging. Deze traditionele methodistische boodschap werd gecommuniceerd binnen een nogal piëtistisch kader: er viel veel nadruk op de individuele gelovige, van wie verwacht werd dat hij of zij een persoonlijke geloofservaring opdeed.

 

Met dit piëtisme liep Hauerwas op den duur vast. Later zou hij zelfs het piëtisme betitelen als de grootste bedreiging voor de Amerikaanse kerken, omdat het uitgaat van een sterk individualisme, dat de gelovige losweekt uit kerk en traditie. Toch trok het methodisme blijvende sporen in zijn denken; vooral het streven naar een heilige en vrome levenswandel zou Hauerwas nooit verlaten. Het kleurde blijvend zijn interesse in christelijke ethiek en zijn accenten in de bijbeluitleg.

 

Kerkelijke biografie
Toen Hauerwas theologie studeerde aan Yale Divinity School raakte hij onder invloed van theologen, die de tegenstelling tussen liberals en evangelicals wilden opheffen. Dit deden ze vooral door de nadruk te leggen op het narratieve karakter van het geloof in plaats van op leerstellingen en geloofservaringen. Het narratieve karakter van het geloof wil zeggen: wie de bijbel leest wordt betrokken in het grote verhaal van God en de mensen, dat doorgaat tot op de dag van vandaag. Geloven is dan een door de bijbelverhalen gestempelde way of life, waar natuurlijk ook wel ervaringen aan te pas komen en eventueel leerstellingen uit afgeleid kunnen worden, maar die laatste zijn secundair. In dit concept krijgt de kerk een heel belangrijke plaats als interpretatiegemeenschap van het bijbelse verhaal. Je kunt in ieder geval niet geloven in je eentje. Anders trap je opnieuw in de valkuil van het piëtisme. Een christen heeft de gemeenschap van de kerk nodig. Alleen in de kerk leert hij te groeien in het bijbelse verhaal.

 

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

 

Ga naar het dossier ‘De kerk als contrastgemeenschap‘.

 

 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*