Toelichting bij kindermoment serie rond De Wet

De serie over de tien geboden is gemaakt voor de morgendienst, voor tijdens het moment waarop in de liturgie de 10 geboden (of een ander wetsgedeelte) gelezen worden. Het kidsmoment is bedoeld als vervanging van dat moment. Je kunt het bijvoorbeeld zo introduceren: “Op dit moment in de kerkdienst staan we ‘s morgens stil bij de wet van God. Meestal doen we dat door te luisteren naar de tien geboden. Nu doen we dat door samen met de kinderen stil te staan bij een onderdeel van Gods wet. Het is dus tijd voor het kidsmoment.”

De kidsmomenten over de tien geboden kunnen ook gebruikt worden in middagdiensten waarin via de Heidelberger Catechismus een gebod aan de orde komt. Meteen na het kidsmoment en het lied gaat de predikant dan verder met de preek. Die preek kan dan korter zijn en aangepast aan wat in het kidsmoment al aan de orde is geweest.

De tien geboden zijn diepgaand. Elk kidsmoment probeert de belangrijkste kern van het gebod duidelijk te maken. Daar kunnen best andere keuzes in gemaakt worden. Bij een paar geboden worden twee kidsmomenten aangeboden. Maar in principe zijn bij elk gebod vele kidsmomenten te bedenken.

De serie bestaat uit drie delen:

  1. Algemeen – te beschouwen als een inleiding op het geheel van de tien geboden.
  2. De tien geboden gebod voor gebod.
  3. Extra – Met verdieping rond de wet van God, en met geboden uit andere bijbelgedeeltes dan de tien geboden.