Legenda, toelichting bij de opbouw en lay-out van de kidsmomenten

– Schuingedrukt na een ‘-‘ staan de aanwijzingen voor wat je moet doen

Zonder verdere markering (zoals deze zin) staat de tekst om te zeggen (vragen, uitleggen).

………………..… = ruimte voor kinderen om antwoord te geven

→ = antwoord te geven door degene die het kidsmoment verzorgt

De onderstreepte en genummerde titels van de onderdelen zijn alleen bedoeld voor het overzicht voor degene die het kidsmoment verzorgt, ze zijn niet bedoeld om uit te spreken. Een kidsmoment kan uit het hoofd geleerd worden mbv. deze onderstreepte titels.

[ ..] Tussen haakjes aanwijzingen voor tijdens het kidsmoment.

GK = gezang uit Gereformeerd Kerkboek (de eerste zin van het lied staat vermeld, zodat makkelijk is uit te zoeken of het lied ook in andere bundels staat, bv. via www.juichtaarde.nl)

Ps = psalm, naar de telling van het Gereformeerd Kerkboek (als je een ander psalmboek gebruikt moet je soms even zoeken naar het nummer van het couplet dat bij het kidsmoment past).

Schuingedrukt bij de liederen staat soms vermeld wat de link is met het kidsmoment. Bijvoorbeeld (uit het kidsmoment voor Kerst): ‘GK 165 (Machtig God, sterke Rots; de rots is ook het lam)’.