Lijdenstijdserie, zondag 5: Judica

Judica (Latijn voor ‘Verschaf mij recht’) is de naam van de vijfde zondag in de veertigdagentijd, de periode van bezinning en toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 43 vers 1:

Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog.

 

Bijbeltekst

Psalmen 43: 1-5

 

Jezus zegt: Verschaf mij recht

Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Jezus is angstig en zweet druppels bloed. Verschaf mij recht…
Kajafas de hogepriester scheurt zijn kleren en roept: Hij heeft God gelasterd! De omstanders antwoorden: Hij is schuldig en verdient de doodstraf!. Ze spugen hem in het gezicht en slaan hem. Verschaf mij recht…
Pilatus zegt tegen Jezus: Hoort u niet wat de getuigen allemaal tegen u inbrengen? Maar Jezus geeft op geen enkele beschuldiging een weerwoord. Verschaf mij recht…
De soldaten kleden hem uit en doen hem een scharlakenrode mantel om. Ze vlechten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze geven hem een rietstok in zijn rechterhand en vallen voor hem op de knieën. Spottend zeggen ze: Gegroet, koning van de Joden. Verschaf mij recht…

 

Aan de slag in de 40-dagentijd

  • Lees psalmen 43 nogmaals en sta er eens bij stil hoe deze tekst klinkt uit de mond van Jezus terwijl hij zijn lijden en sterven tegemoet gaat.
  • Is jou weleens onrecht aangedaan voor het feit dat je christen bent? Lees wat Jezus daarover zegt in Matteüs 5: 11-12. (link naar voorleesbijbel.nl)

‘Gelukkig zijn zij die vervolgd worden’ – Het verhaal van Fatima

  • Bekijk het filmpje en neem tijd om te bidden voor broers en zussen als Fatima die om hun geloof vervolgd worden.
  • Hoe kun jij de komende week aan jouw omgeving laten zien dat jij Jezus wilt volgen? Wat zijn daarvan de risico’s?
  • Graag geven we je deze bemoediging mee: Vestig je hoop op God. Hij is de God die je ziet en redt (psalmen 43: 5).